Јавно здравље у фокусу широм Европе

nedelja javnog zdravlja 2022У периоду од 16. до 20. маја ће се у европским земљама обележити, четврту годину заредом Европска недеља јавног здравља под слоганом „Здравље током читавог живота“. Циљ је унапређење информисаности стручне и опште јавности о свеобухватности концепта јавног здравља и промовисање сарадње у овој области. Овогодишњи слоган указује на значај очувања и унапређења здравља од најранијих дана, сагледавајући здравље као капацитет и ресурс за будућност појединца, породице и заједнице. Иницијатор обележавања је Европско удружење за јавно здравље, уз подршку Канцеларије за Европу Светске здравствене организације.

Током наведеног периода сваки дан је посвећен посебној теми. Први дан, односно 16. мај је посвећен здравственој писмености младих. Знања и вештине младих које се односе на тражење информација у вези са здрављем, њихово адекватно разумевање и поступање у складу са тим су важна одредница здравственог стања. Деца и млади треба да буду у фокусу истраживачких и програмских иницијатива које имају за циљ унапређење здравствене писмености, у складу са комуникационим потребама ове популационе групе и уз њихово активно учешће. Оснаживањем младих кроз развој њихових когнитивних, социјалних и емоционалних капацитета граде се здрава и одржива друштва.

Теми вакцинације као кључне превентивне стратегије је посвећен 17. мај. Дуже од два века вакцине доприносе безбеднијем свету, од прве вакцине против великих богиња до најновијих, попут mRNA које се користе у превенцији тешких облика COVID-19. Најновија светска пандемија је указала на значај једнакости у доступности вакцина, као и поверења у здравствени систем, јер се на тај начин спашавају животи. Здравствени радници треба да буду кључни извор информација о вакцинацији као најважнијој превентивној мери.

Јавноздравствена недеља се бави и аспектима животне средине, односно утицаја климатских промена на здравље, па је трећи дан посвећен овом глобалном проблему, једном од највећих са којим се човечанство суочава. Циљ је да се скрене пажња, пре свега доносилаца одлука на ургентност усвајања и спровођења делотворних мера које треба да допринесу смањењу емисије гасова и ублажавању глобалног загревања кроз примену тзв. зелених политика. И ова тема, као и претходна указује на неједнакости у здрављу и потребу да се највише подршке усмери ка најосетљивијим групацијама.

Четврти дан Недеље јавног здравља је посвећен менталном здрављу које се посматра као ресурс људског капитала и један је од предуслова за развој и благостање сваког друштва. Тим поводом се покрећу различите иницијативе које имају за циљ промоцију менталног здравља као вредности, оснаживање појединаца и заједница и повећање отпорности на кризне ситуације, смањење стигматизације особа са менталним поремећајима и спровођење програма интеграције и запошљавања таквих особа.

poster nedelja javnog zdravlja
Не мање важна тема је и улагање у даљи развој и унапређење здравствених система у свакој земљи, превасходно кроз развој кадрова као окоснице система, изградњу инфраструктуре, унапређење доступности услуга здравствене заштите. Пандемија Ковид-а 19 је донела нове изазове и актуелизовала неке од већ постојећих у функционисању здравствених система. Будући напори треба да буду усмерени ка изградњи додатних капацитета ових система, али и целог друштва за правовремено и делотворно реаговање на глобалне јавно здравствене изазове.  

Градски завод за јавно здравље Београд се придружује обележавању Европске недеље јавног здравља кроз организовање здравствено промотивних активности у заједници и спровођење акредитованих едукација за здравствене раднике и сараднике. Позиву Градског завода да се придруже обележавању у Београду са својим активностима су се одазвали Завод за здравствену заштиту студената, Библиотека града Београда,  Црвени крст Београд, Мрежа „Наум“, Удружење за јавно здравље Србије, Удружење студената фармације, Дом ученика средњих школа „Милутин Миланковић“ и други. Европску недељу јавног здравља обележавају и Институт за јавно здравље Војводине, Институт за јавно здравље Ниш и Институт за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са партнерским установама и организацијама.

Више информација о обележавању јавног здравља широм Европе се може наћи на сајту Европског удружења за јавно здравље: https://eupha.org/EUPHW

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351