26. jun 2021 - Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

droga 2021

Podelite činjenice o drogama. Spasite živote

Kancelarija Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal (UNODC) objavila je najnoviji globalni izveštaj o drogama za 2020. godinu, prema kome je  269 miliona ljudi starosti između 15 i 64 godine koristilo je neku psihoaktivnu supstancu, što je oko 5,4% svetske populacije ove životne dobi. Porast ove pojave u odnosu na samo jednu godinu ranije nije naročito primetan, ali se rastući trend itekako uočava ako se analizira nešto duži vremenski interval. Tako je, u poređenju sa ne tako davnom 2009. godinom, broj konzumenata psihoaktivnih supstanci, porastao za skoro 30%.

U 2021. godini, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se pod sloganom „Širimo znanje o drogama. Sačuvajmo živote“ (eng. Share Facts on Drugs. Save Lives), sa ciljem da se naglasi koliko je važno podizati svest o činjenicama koje se tiču konzumiranja droga, posledicama po zdravlje pojedinca i po društvo u celini koje to sa sobom nosi, ali i o prevenciji zasnovanoj na dokazima i naučno utemeljenim metodama lečenja zavisnosti.

Ovogodišnja tema je dodatno značajna jer je neposredno povezana i sa globalnom kampanjom koja se vodi u cilju kontrole širenja dezinformacija u vezi sa pandemijom COVID-19, čega smo svi svedoci u proteklih godinu i po dana.

COVID-19 nam je doneo do sada neviđeni talas brige o zdravlju koje je postalo globalni imperativ, doveo je mere prevencije u prvi plan i podsetio nas na značaj odgovornosti ne samo prema sebi, već i prema drugima. Zajedništvo i solidarnost na svim nivoima dobili su na aktuelnosti i važnosti u životima svih nas.

Istovremeno, u ovom periodu, svedočili smo moćnom delovanju nauke. Inovativna, delotvorna rešenja kreirana su u neverovatno kratkom vremenskom intervalu. Videli smo koliko nam je nauka važna u ovakvim trenucima, ali i shvatili da je potreba da se naučno utemeljene informacije aktivno i adekvatno promovišu, a brojne dezinformacije pobiju, ključna u borbi protiv virusa koji je zarobio planetu.

Isto  je tako i kada je reč o drogama - najpre kada je reč o njihovoj zloupotrebi, ali i čitavom nizu povezanih problema koji  ovu pojavu prate. Jasno je da postoje brojne dezinformacije koje otežavaju sagledavanje problema, pa tako i odgovarajuće suočavanje sa njim. Upravo zbog toga je veoma važno pružati stručnoj, ali i opštoj javnosti uvek tačne, pouzdane i relevantne informacije. S tim u vezi, ključne poruke ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama su:

  • Tržište psihoaktivnih supstanci više zastupljeno u gradskim područjima, pa se ubrzana urbanizacija smatra ozbiljnom pretnjom za porast broja korisnika droga širom sveta.
  • Porast prihoda povezan je sa porastom korisnika droga, te je zastupljenost droga veća u razvijenijim delovima sveta.  S druge strane, u siromašnijim sredinama, posledice ovog problema, u vidu poremećaja zdravlja korisnika i degradacije cele zajednice, značajno su izraženije i razornije.
  • Populacija u zemljama u razvoju je u porastu – to znači da će neminovno rasti i broj korisnika droga, pre svega u Africi. Ovo zahteva što brže i što efikasnije delovanje.
  • Tržište psihoaktivnih supstanci se brzo oporavilo nakon pandemijske krize, ali je istovremeno podstaknut, pa čak i pojačan problem trgovine ljudima koji se inače povezuje sa ilegalnim putevima droge. Tome se mora stati na put.
  • Prisustvo i korišćenje kanabisa širom sveta u poslednje dve decenije je učetvorostručeno! Udeo adolescenata koji koriste ovu supstancu u pomenutom periodu porastao je čak za oko 40%! Kako bi se mladima podigla svest o zdravstvenim rizicima od upotrebe droga, sa njima se mora raditi proaktivno, uz primenu odgovarajućih preventivnih pristupa.
  • Tokom pandemije, tehnološke inovacije pomogle su u razvoju novih načina u tretiranju osoba koje imaju problem sa korišćenjem droge. Važno je da se nastavi sa tim trendom, kako bi se benefiti tehnološkog napretka učinili dostupnim i korisnim svima.
  • Mnogo ljudi na svetu, a ovo se pre svega odnosi na nerazvijenezemlje, nema odgovarajući pristup kontrolisanim psihoaktivnim supstancama koje se koriste u lečenju zavisnosti. Za prevazilaženje ovog problema, neophodna je jača međunarodna saradnja.
  • Broj korisnika droga širom sveta je u evidentnom porastu. Korisnici psihoaktivnih supstanci posebno su osetljivi na efekte COVID-19 i svrstavaju se u rizične kategorije kada je reč o ovoj infekciji. Ne smemo ih zanemariti – i njima je, kao i svima drugima, potrebno adekvatno lečenje, nega i podrška tokom oporavka od COVID-19.
Rastući trend kada je reč o korišćenju droga potvrđuje da inicijativa Ujedinjenih nacija iz davne 1987. godine, koja je tada rezultovala Rezolucijom i proglašenjem 26. juna za Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, i dalje ne gubi na aktuelnosti. Naprotiv! Više nego ikad neophodno je naglašavati razmere ovog problema i sve njegove aspekte, ali i aktivno raditi na razvoju i promociji raznovrsnih preventivnih metoda, kao i tretmana zavisnosti od droga. A baš kako slogan ovogodišnje kampanje naglašava – sistemski vođeno, naučno utemeljeno, pravovremeno stečeno znanje, predstavlja najadelotvorniji način za borbu protiv zloupotrebe droga.

Imajući u vidu razmere problema, ali i specifičan značaj primarne prevencije zloupotrebe droga, upravo kroz pravovremeno stečeno znanje, Gradski zavod za javno zdravlje se više od jedne decenije, kroz realizaciju programa Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci,  bavi ciljanom edukacijom prosvetnih radnika i saradnika, a posredno i učenika osnovnih škola, upravo na ovu temu.

Ovaj program kreiran je 2009. godine kao deo preventivnih aktivnosti u okviru implementacije Strategije za borbu protiv droga.  Baziran je na edukativnom metodu „Zajedničko učenje kroz akciju“, kako bi se unapredile kompetencije prosvetnih radnika i saradnika na ovu temu. Principi primarne prevencije, u formi zdravstveno-vaspitnog rada, u sledećem koraku se usmeravaju ka ciljnoj populaciji – ka učenicima u osnovnim školama, i to već od uzrasta 3. razreda, a željeni ishod celokupne edukacije je osnaživanje učenika u procesu donošenja odluka i preuzimanju odgovornosti za njih.

Tokom decenije uspešne koordinacije i realizacije ovog programa, u Gradskom zavodu za javno zdravlje za njegovo sprovođenje obučeno je oko 600 prosvetnih radnika i saradnika iz više od 110 beogradskih osnovnih škola, a kroz programske aktivnosti do sada je prošlo više od 8000 beogradskih osnovaca.

Ukoliko ste zainteresovani da testirate svoje znanje u vezi sa drogama, rešite sledeći kviz

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351