Prosvetni i zdravstveni sektor nastavljaju zajedničku misiju - kreativnošću i znanjem protiv psihoaktivnih supstanci

prosvetni radnici protiv drogeGradski zavod za javno zdravlje Beograd je, u okviru projekta koji je finansijski podržao Sekretarijat za zdravstvo Uprave grada Beograda, tokom prvog tromesečja školske 2019/2020.realizovao je još jednu seriju od tri edukativna seminara “Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”, namenjenu prosvetnim radnicima i stručnim saradnicima beogradskih osnovnih škola.

Tri dvodnevne obuke, realizovane 11-12, 18-19. oktobra i 1-2. novembra u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, pohađalo je ukupno 64 prosvetnih radnika i saradnika iz čak 23 beogradske osnovne škole

Pozitivna energija i dinamična razmena znanja, stavova i iskustava između voditelja obuke i samih polaznika, odvijala se u kreativnoj radioničarskoj atmosferi, što je inače jedna od nosećih odlika programa i njegove, već prepoznatljive metodologije.

prosvetni radnici protiv droge

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je svoj, sada već dugogodišnji, zdravstveno-vaspitni rad u oblasti primarne prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, dodatno intenzivirao u skladu sa dva važna, aktuelna i uzročno - posledično povezana činioca: pre svega, na evidentno postojećem problemu zloupotrebe različitih supstanci u populaciji adolescenata u našoj sredini, ali i na opštem prepoznavanju ovakvog zabrinjavajućeg stanja te na sledstveno pokrenutim društvenim inicijativama na raznim nivoima, koje za predmet imaju predupređivanje i suzbijanje ovog vida rizičnog ponašanja dece i mladih u školskom okruženju.

prosvetni radnici protiv droge

Prosvetnim radnicima i saradnicima koji su pohađali održane seminare pružena je bogata celina znanja i veština, kako bi ovu kompleksnu temu, u predstojećem periodu, što uspešnije obradili sa svojim učenicima. Polaznicima edukacije su obezbeđeni i prikladni elektronski i štampani materijali, kao i kontinuirana stručna podrška tokom predstojeće primene programa, koji je pogodan za realizaciju kroz redovnu, ali i projektnu nastavu u školama.

prosvetni radnici protiv droge

O PROGRAMU

Program Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci” baziran je na jedinstvenom edukativnom pristupu “Zajedničko učenje kroz akciju” koji za cilj ima osnaživanje dece kroz afirmaciju visokog stepena njihovog neposrednog učešća u školskim aktivnostima. Na ovaj način se, kroz izgradnju samopouzdanja i samopoštovanja, radi na jačanju njihove emocionalne inteligencije. Sve ovo kao krajnji cilj ima izgradnju veština važnih za donošenje zdravih životnih odluka.

prosvetni radnici protiv droge

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd sa velikim uspehom koordinira, sprovodi i prati realizaciju ovog programa još od 2010. godine. Obuku za ovaj program od tada do danas prošlo je više od 500 prosvetnih radnika i saradnika iz beogradskih škola, a njime je obuhvaćeno oko 7000 beogradskih osnovaca uzrasta od 3. do 7. razreda.

prosvetni radnici protiv droge

Na fejsbuk stranici pod nazivom Tvoje znanje menja sve, svim zainteresovanim korisnicima ove društvene mreže, dostupne su važne informacije u vezi sa programom. Stranica istovremeno predstavlja i virtualni prostor za prikaz kreativnih đačkih ostvarenja i raznovrsnih aktivnosti koje se, u okviru realizacije ovog programa, kontinuirano sprovode u školama.

prosvetni radnici protiv droge

prosvetni radnici protiv droge

prosvetni radnici protiv droge

prosvetni radnici protiv droge

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351