Vozači oprezno - đaci prvaci na ulicama!

deca saobracaj

Polazak u školu predstavlja uzbudljiv ali istovremeno i period novih izazova i opasnosti za roditelje i decu. Nova školska godina počinje, samim tim se povećava i broj učesnika u saobraćaju, posebno pešaka. I ove godine veliki broj dece prvi put seda u školske klupe, a upravo su oni ti na koje treba obratiti više pažnje u saobraćaju, naučiti ih osnovnom bezbednom ponašanju i pravilima ponašanja na putu od kuće do škole.

U Beogradu svako šesto dete prelazi ulicu van pešačkog prelaza.

U Srbiji je u proteklih pet godina 25-oro dece izgubilo život a njih 2.523 uzrasta do 14 godina je bilo lakše ili teže povređeno u svojstvu pešaka. Dečaci dva puta više stradaju u saobraćaju u odnosu na devojčice posebno kad su u pitanju deca školskog uzrasta

Tokom protekle godine najveći broj poginule i povređene dece bio je u septembru mesecu, 4-oro poginulo i 156-oro povređeno. Stradanja su najčešća u periodu između 17 i 18 časova, kada se oni zapravo vraćaju iz škole.

Kako bismo sprečili mogućnost povređivanje dece u saobraćaju, podsećamo vas na neka osnovna pravila ponašanja u cilju očuvanja života i zdravlja svih učesnika u saobraćaju.

PREPORUKE ZA RODITELJE

Najmlađi samostalni učesnici u saobraćaju su i najugroženiji pre svega jer im je kretanje nepredvidivo, pažnja i opreznost su im smanjene, i često su teže uočljivi vozačima zbog niže telesne visine.

Upravo zato je za roditelje dece koja prvi put kreću u školu, neophodno da slede jednostavne a veoma važne savete:

 • Naučite decu osnovnim pojmovima i pravilima ponašanja u saobraćaju-trotoar, pešački prelaz, kolovoz, semafor, bezbedni način prelaska ulice.
 • Obavezno je da u početku pratite decu do škole, naučite ih najsigurnijem (ne i najkraćem!) putu od kuće do škole, upozorite ih na moguće opasnosti.
 • Upozorite ih na obilaženje oko parkiranih automobila (deca su često niža od vozila i shodno tome su teže uočljiva).
 • U slučaju da dete ide u školu u uslovima smanjene vidljivosti poput magle, mraka, ranih jutarnjih ili kasnih popodnevnih sati tokom zime i sl. obucite dete u svetliju ili refllektujuću odeću (prsluci, reflektujuće obeležje na školskim torbama, trake na odeći ili obući...)
 • U slučaju padavina i vetra, bolje je detetu obući kišnu kabanicu nego mu dati kišobran (detetu kišobran smeta, smanjuje mu vidno polje i ometa pažnju).
 • Upozorite decu da ne koriste mobilne telefone niti da drže slušalice u ušima na putu od kuće do škole i obrnuto.
 • Ukoliko decu dovozite u školu, deca u vozilima moraju biti u odgovarajućim autosedištima koja odgovaraju uzrastu (telesnoj masi i visini). Trudite se da decu ne ostavljate i ne dočekujete na suprotnoj strani ulice od škole.
 • Ako dete putuje javnim prevozom do škole objasnite mu pravila korišćenja prevoza, način ulaska i izlaska iz autobusa, pokažite mu sigurnu zonu-obeležen pešački prelaz na kome dete može preći ulicu kada izađe iz autobusa.

PREPORUKE ZA VOZAČE

Vozači, obratite pažnju!

SMANJITE BRZINU VOŽNJE!

Uvek se pridržavajte ograničenja brzine, budite posebno oprezni u naseljenim područjima i blizu škola i vrtića.

Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja, u naseljenim metima, vozači ne smeju da se kreću brzinom većom od 50km/h a u zoni škole ne smeju brzinom većom od 30 km/h.

NEMOJTE VOZITI POD DEJSTVOM ALKOHOLA!

Upotreba alkohola povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode koja može dovesti do ozbiljnog povređivanja i smrti.

AKO VOZITE NEMOJTE KORISTITI LEKOVE KOJI UTIČU NA SPOSOBNOST VOŽNJE KAO NI LEGALNE/ILEGALNE PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE!

 • Zabranjeno je i kažnjivo koristiti ilegalne psihoaktivne supstance pri vožnji.
 • Nemojte voziti pod dejstvom legalnih psihoaktivnih lekova (benzodiazepini, analgetici...) ili drugih lekova koji umanjuju sposobnost vožnje!
 • Uvek pročitajte uputstvo o leku – obratite posebno pažnju na deo koji se odnosi na sposobnost upravljanja vozilima.

NE DOZVOLITE DA VAS IŠTA OMETA U TOKU VOŽNJE!

 • Nemojte koristiti mobilne telefone tokom vožnje!
 • Nemojte slušati preglasnu muziku u vozilu!
 • Nemojte se okretati saputnicima u toku vožnje!
 • Nemojte jesti i piti tokom vožnje!

Svaka pojedinačna distrakcija a posebno kombinacija dve ili više utiče na smanjenu sposobnost vožnje i povećava rizik izazivanja saobraćajne nesreće.

POŠTUJTE PRVENSTVO PROLAZA PEŠAKA NA OBELEŽENIM PEŠAČKIM PRELAZIMA!

Ukoliko su pešaci deca, vozač je obavezan da zaustavi vozilo i da ih propusti bez obzira da li postoji svetlosna ili neka druga signalizacija.

Učite decu pravilima ponašanja u saobraćaju od momenta kad ona prohodaju, svojim primerom uvek pokazujte kako da budu bezbedna. U vožnji ne činite saobraćajne prekršaje da ne biste ugrozili vaš i njihov život. Budite bezbedni zbog sebe i njih!

Pogledajte i kako sprečiti povrede dece u saobraćaju

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351