Zdravi ljudi u zdravom gradu! - Obeležen Dan zdravih gradova 2019.

дан здравих градова 2019Gradski zavod za javno zdravlje Beograd obeležio je Dan zdravih gradova 20.05.2019., pripremivši bogat program na dve lokacije u Beogradu. Ove godine, za mesta naših aktivnosti izabrani su park „Veliki Tašmajdan“ i plato zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta.

Zavod je imao posebnu čast da ovim povodom ugosti kolege iz Instituta za javno zdravlje Niš, koji su demonstrilali višegodišnje iskustvo u radu sa mladima, izvođenjem savetodavne radionice namenjene studentima.

Događaji su dodatno dobili na važnosti čitavim nizom aktivnosti naših partnerskih organizacija: predstavnici Crvenog krsta Beograda pokazivali su tehnike pružanja prve pomoći, Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda „Plavi krug“ omogućilo je zainteresovanim građanima da provere vrednost šećera u krvi, zaposleni Fitnes centra „Corpo“ pokazivali su vežbe oblikovanja za decu i vodili ih stazom prepreka, a studenti farmacije ispred Studentske organizacije Farmaceutskog fakulteta „BPSA“ anketirali su građane i pružali savete za pravilno odlaganje farmaceutskog otpada.

дан здравих градова 2019

Ljubaznošću Hemijskog fakulteta, obezbeđen je prostor za održavanje manifestacije na platou ispred zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta, mesto okupljanja značajnog broja studenata.

Posebno interesovanje pokazano od strane naših starijih sugrađana ticalo se pravilne ishrane i tumačenja vrednosti indeksa telesne mase. Proverom telesne visine i telesne mase, zaposleni Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd procenjivali su indeks telesne mase za svakog zainteresovanog posetioca, što je uz merenje obima struka pružalo okvirne informacije o stanju uhranjenosti.

дан здравих градова 2019

Interesovanje za proveru vrednosti šećera u krvi bilo je veliko - kako među zdravom populacijom, tako i među osobama sa istorijom hroničnih nezaraznih bolesti. Savetovanje o prevenciji šećerne bolesti, kao i tumačenje dobijenih vrednosti analize obavljali su članovi Udruženja „Plavi krug“. Sa druge strane, posetioci iz populacije mladih bili su u prilici da se obaveste o važnim aspektima reproduktivnog zdravlja, kao i o preventivnim zdravstvenim merama koje treba primeniti još u ranom životnom dobu.

дан здравих градова 2019

Podeljen je i promotivni materijal koji je pripremio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, a koji obrađuje zdravstvene aspekte života u gradu - široka tematika od šetnje i fizičke aktivnosti, kvaliteta vode, ishrane, do pitanja izloženosti duvanskom dimu.

Osnovni povod za održavanje manifestacije - Dan zdravih gradova - stavljan je u vezu sa svim ponuđenim aktivnostima - zdravlje jednog grada počinje od zdravlja njegovih stanovnika. Naglašavano je, u razgovoru sa građanima, da brigom za svoje zdravlje činimo prvi neophodan korak za zdravlje zajednice kojoj pripadamo.

Drugi korak, koji treba da predstavlja iskazivanje svesti o potrebi za dodatnim unapređenjem brojnih aspekata života i zdravlja u jednom gradu, treba da rezultira većom brigom za fizičko i socijalno okruženje u kojem živimo, kao i značajnijom uključenošću građana u kreiranje zdravstveno povoljnog smera razvoja njihove lokalne zajednice.

дан здравих градова 2019

Manifestacija povodom Dana zdravih gradova, kao zajednička inicijativa Instituta za javno zdravlje Niš, Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, održava se već treću godinu zaredom, i teži da preraste u tradicionalni događaj koji okuplja širok krug partnera, namenjen svim kategorijama stanovništva u gradskim sredinama širom naše zemlje.

дан здравих градова 2019

дан здравих градова 2019

дан здравих градова 2019

дан здравих градова 2019

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351