Ispraćaj 2018. u znaku prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

превенција дрогаGradski zavod za javno zdravlje Beograd je, u okviru projekta koji je finansijski podržao Sekretarijat za zdravstvo Uprave grada Beograda, tokom decembra realizovao tri edukativna seminara “Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”, namenjena prosvetnim radnicima i stručnim saradnicima beogradskih osnovnih škola.

Tri dvodnevne obuke, realizovane 7-8, 13-14. i 21-22. decembra u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, pohađalo je ukupno 62 prosvetnih radnika i saradnika iz 16 beogradskih škola. Obuke su, kao i uvek do sada, protekle u kreativnoj radioničarskoj atmosferi, uz pozitivnu, dinamičnu razmenu znanja, stavova i iskustava između voditelja obuke i polaznika.

Imajući u vidu aktuelnost ove teme kod nas, kao i organizovane napore koji se trenutno na svim nivoima društva ulažu upravo kada je reč o borbi protiv narkomanije u školama, uvidela se potreba i za intenziviranjem uobičajenih preventivnih aktivnosti Gradskog zavoda kada je reč upravo o ovoj oblasti zdravstveno-vaspitnog delovanja.

превенција дрога

Edukativni paket, sačinjen od znanja sa samog seminara, ali i dobijenih korisnih tematskih materijala i kontinuirane stručne podrške, predstavlja kompleksno oruđe nastavnicima da se ovom delikatnom temom bave zajedno sa svojim učenicima u dolazećem periodu. Primena originalnog i kreativnog edukativnog pristupa, atraktivnog i za nastavnike i učenike, podobna je za realizaciju kroz redovnu, ali i projektnu nastavu u školama.

превенција дрога

O PROGRAMU....    

Program “Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci” baziran je na jedinstvenom edukativnom pristupu “Zajedničko učenje kroz akciju” koji za cilj ima osnaživanje dece kroz afirmaciju visokog stepena njihovog neposrednog učešća u školskim aktivnostima. Na ovaj način se, kroz izgradnju samopouzdanja i samopoštovanja, radi na jačanju njihove emocionalne inteligencije. Sve ovo kao krajnji cilj ima izgradnju veština važnih za donošenje zdravih životnih odluka.

превенција дрога

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd sa velikim uspehom koordinira, sprovodi i prati realizaciju ovog programa još od 2010. godine. Obuku za ovaj program od tada do danas prošlo je više od 350 prosvetnih radnika i saradnika iz beogradskih škola, a njime je obuhvaćeno oko 6000 beogradskih osnovaca uzrasta od 3. do 7. razreda.

превенција дрога

Na fejsbuk stranici pod nazivom “Tvoje znanje menja sve” https://www.facebook.com/tvoje.znanje.menja.sve/ svim zainteresovanim korisnicima ove društvene mreže, dostupne su sve važne informacije u vezi sa programom. Stranica istovremeno predstavlja i virtualni prostor za prikaz kreativnih đačkih ostvarenja i raznovrsnih aktivnosti koje se, u okviru realizacije ovog programa, kontinuirano sprovode u školama.

превенција дрога

превенција дрога

превенција дрога

превенција дрога

превенција дрога

превенција дрога

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351