Svetski dan dijabetesa 2018.

светски дан дијабетеса 2018Svetski dan dijabetesa 14. novembar, predstavlja najveću kampanju u svetu posvećenu dijabetesu. Tema za Svetski dan borbe protiv dijabetesa 2018-2019. godine je „Porodica i dijabetes“.

Ključnu ulogu u sprečavanju, smanjenju i otklanjanju faktora rizika za dijabetes tip 2 imaju porodice. Kod 1 od 2 osobe koje trenutno žive sa dijabetesom tip 2 nije postavljena dijagnoza dijabetesa. Zato je poznavanje ranih znakova, simptoma i faktora rizika za sve tipove šećerne bolesti od vitalnog značaja za pravovremeno otkrivanje, bolje zdravstvene ishode i veći kvalitet života.

Započeta dvogodišnja kampanja je posvećena promociji uloge porodice u prevenciji, kontroli, nezi i edukaciji o ovoj bolesti sa ciljem poboljšanja pristupa programima edukacije, pomoći u lečenju i kontroli dijabetesa.

Preko 425 miliona ljudi u svetu trenutno živi sa dijabetesom. Većina obolelih ima tip 2 dijabetesa, koji se u velikoj meri može sprečiti kroz redovnu fizičku aktivnost, zdravu i uravnoteženu ishranu, kao i promociju zdravog životnog okruženja.

Procenjeno je da je 1,6 miliona smrtnih slučajeva u svetu direktno uzrokovano dijabetesom. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da je dijabetes sedmi vodeći uzrok smrti u 2016. godini.

Oko 60 miliona ljudi u evropskom regionu trenutno živi sa ovom bolešću, čije lečenje opterećuje ekonomiju i zdravstvene sisteme u regionu. Prevalencija dijabetesa je u porastu u evropskom regionu, obuhvata 10 do 12% stanovništva u nekim državama članicama. Ovo povećanje je usko povezano sa povećanjem trenda prekomerne težine i gojaznosti, sa nezdravom ishranom, fizičkom neaktivnošću i socio-ekonomskim položajem.

Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno 750.000 osoba ili 13,2% odraslog stanovništva. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je mnogostruko veći u odnosu na osobe sa tipom 1 dijabetesa.

U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok smrtnosti i peti uzrok opterećenja bolešću. U našoj zemlji od ove bolesti godišnje umre oko 3000 osoba. U 2016. godini, Srbija je na osnovu standardizovane stope mortaliteta od 15,7 na 100.000 stanovnika, pripadala grupi evropskih zemalja sa visokim stopama umiranja od ove bolesti.

Prema podacima Registra za dijabetes Gradskog zavoda za javno zdravlje, u Beogradu je 2017. godine registrovano ukupno 83.758 osoba sa dijabetesom. Novoobolelih je iste godine bilo 1.769 (848 muškaraca i 921 žena).

Više o dijabetesu

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351