Svetski Dan borbe protiv šećerne bolesti 14. novembar 2020

dijabetesSvetski Dan borbe protiv šećerne bolesti (WDD) se obeležava svake godine 14. novembra, na rođendan Ser Frederika Bentinga, koji je 1922. zajedno sa Čarlsom Bestom otkrio insulin. Predstavlja najveću svetsku kampanju usmerenu na podizanje svesti o dijabetesu, skrećući pažnju javnosti koju čini više od milijardu ljudi širom sveta.

Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) i Međunarodna federacija za dijabetes (International Diabetes Federation – IDF), koje su uspostavile ovaj Dan, procenile su da je 2017. godine u svetu obolelo oko 425 miliona ljudi od dijabetesa, a da će se broj obolelih do 2045. godine povećati na 629 miliona.

Prema podacima Registra za dijabetes Gradskog zavoda za javno zdravlje, u Beogradu je 2019. godine registrovano ukupno 80.241 osoba sa dijabetesom. Novoobolelih je iste godine bilo 4.287 (2.022 muškaraca i 2.265 žene).

Iako se najviše stope incidencije registruju u razvijenim zemljama, najveći porast broja obolelih očekuje se u zemljama u razvoju, među kojima je i naša zemlja.

Medicinske sestre i dijabetes

Svake godine kampanja Svetskog dana dijabetesa fokusira se na određenu temu koja traje jednu ili više godina. Ovogodišnja tema je: „Medicinska sestra i dijabetes“ i ima za cilj podizanje svesti o ključnoj ulozi koju medicinske sestre imaju u pružanju podrške ljudima koji žive sa dijabetesom.

Medicinska sestra učestvuje u:
 • Promovisanju zdravog načina života
 • Prevenciji dijabetesa - smanjenju ili uklanjanju faktora rizika za dijabetes tip 2
 • Ranom dijagnostikovanju dijabetesa kako bi se obezbedilo brzo lečenje
 • Pružanju obuke za samokontrolu dijabetesa
 • Psihološku podršku osobama sa dijabetesom radi sprečavanja komplikacija.
Osobe koje žive sa dijabetesom suočavaju se sa brojnim izazovima, te je za podršku obolelima od ključne važnosti edukacija, osposobljavanje i sticanje veština medicinskih sestara i prepoznavanje važnosti ulaganja u obrazovanje i obuku sestara.
Kako broj osoba koje žive sa dijabetesom raste širom sveta, uloga medicinskih sestara i drugih zdravstvenih radnika postaje sve važnija u kontroli ove bolesti.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije:
 • Medicinske sestre čine 59% zdravstvenih radnika.
 • Globalni nedostatak medicinskih sestara u 2018. godini bio je 5,9 miliona a 89% tog nedostatka koncentrisano je u nerazvijenim i zemljama u razvoju.
 • Broj edukovanih i zaposlenih medicinskih sestara treba da raste za 8% godišnje da bi se prevazišli alarmantni nedostaci u profesiji do 2030. godine.
SZO procenjuje da ukupna investicija potrebna za postizanje ciljeva zacrtanih u Ciljevima održivog razvoja (SDG) do 2030. godine iznosi 3,9 biliona dolara - od čega bi 40% trebalo da bude posvećeno ulaganju u zdravstveni kadar. Takvo ulaganje takođe utiče i na druge ciljeve održivog razvoja, na iskorenjivanje siromaštva, obezbeđivanje inkluzivnog i ravnopravnog obrazovanja, postizanje rodne ravnopravnosti kroz zapošljavanje i osnaživanje žena i promovisanje održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta.

Proširite glas o dijabetesu u novembru!

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti predstavlja priliku da se ljudi sa dijabetesom, zdravstveni radnici, mediji, šira javnost i vladine organizacije udružuju kako bi podigli svest o dijabetesu.

Vaše učešće - kako u pripremi aktivnosti za Dan dijabetesa, tako i posle 14. novembra 2020. godine - ključno je za uspeh kampanje, a učestvovanje može biti uzbudljivo i izuzetno korisno!
Ako vaša zajednica poštuje smernice za fizičko udaljavanje zbog virusa COVID-19, možete da organizujete aktivnosti putem društvenih mreža.

EVO NEKIH IDEJA KAKO MOŽETE DA SE UKLJUČITE:
 1. Organizujte informativnu sesiju o dijabetesu za stanovnike vaše zajednice putem medija
 2. Organizujte događaj „Saznajte o dijabetesu“ putem mrežnih platformi za učenje
 3. Poštujte COVID-19 ograničenja fizičkog distanciranja i realizujte događaje na daljinu
 4. Procenite svoje znanje o dijabetesu putem našeg on-lajn testa
 5. Upoznajte se sa dijabetesom uz pomoć zdravstveno promotivnog materijala
 6. Učestvujte u aktivnostima u organizaciji Udruženja za borbu protiv dijabetesa Grada Beograda Plavi krug.

S obzirom da su osobe sa dijabetesom jedna od najugroženijih grupa stanovništva kada je u pitanju obolevanje ali i nastanak komplikacija izazvanih virusom COVID-19, trebalo bi da posebno obrate pažnju i zaštite se od infekcije poštujući sve mere predostrožnosti.

I da ponovimo:

MERE PREDOSTROŽNOSTI PROTIV COVID -19
 • Perite ruke temeljno i redovno.
 • Nemojte dodirivati lice neopranim rukama.
 • Dezinfikujte predmete i površine koje se često dodiruju.
 • Ne delite hranu, naočare, peškire itd.
 • Prekrijte usta i nos maramicom ili pregibom lakta kada kašljete ili kijate.
 • Izbegavajte kontakt sa ljudima koji pokazuju simptome respiratornih bolesti.
 • Ako imate simptome slične gripu, javite se lekaru.
 • Nosite masku i držite distancu.

Možda niste znali..
 • 1 od 10 ljudi živi sa dijabetesom
 • 1 od 2 ljudi sa dijabetesom ne zna da ga ima
 • 4 od 5 ljudi sa dijabetesom je starije od 65 godina
 • Više od 50 % slučajeva dijabetesa tipa 2 je moguće sprečiti
 • 2 od 3 ljudi sa dijabetesom živi u urbanom području
Možete popuniti i Upitnik procene rizika za obolevanje od dijabetesa tip 2
Pogledajte i prezentaciju „Medicinska sestra i dijabetes

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351