Svetski Dan zaštite životne sredine - 5. jun 2018.

Светски дан животне средине 2018

„Na Svetski dan zaštite životne sredine, poruka je jednostavna: odbaciti jednokratnu upotrebu plastike. Odbijajmo ono što se ne može ponovo koristiti. Zajedno, možemo zacrtati put ka čistijem, zelenijem svetu .“ - Generalni sekretar, António Guterres

Ljudi su podjednako živa bića i stvaraoci svog životnog okruženja, što im omogućava fizičku moć da prežive i daje im mogućnost za intelektualni, moralni, socijalni i duhovni razvoj. U dugoj i delikatnoj evoluciji ljudske rase na ovoj planeti dostignuta je faza kad su, kroz ubrzan razvoj nauke i tehnologije, ljudi stekli moć da transformišu svoju okolinu na bezbroj načina, u, do sada, neviđenim razmerama.

Ujedinjene nacije, svesne da je zaštita i unapređenje čovekove životne sredine vodeći problem, koji utiče na dobrobit naroda i ekonomski razvoj u celom svetu, obeležavaju 5. jun kao Svetski dan zaštite životne sredine. Proslava ovog dana nam daje mogućnost da se proširi osnova za prosvećeno mišljenje i odgovorno ponašanje od strane pojedinaca, preduzeća i zajednica u očuvanju i unapređenju životne sredine. Od svog uspostavljanja 1974.godine, ova proslava je postala globalna platforma za obraćanje javnosti, koja se obeležava u više od 100 zemalja.

“Pobedi Zagađivanje Plastikom“

Svaki Svetski dan zaštite životne sredine je organizovan oko teme koja usredsređuje pažnju naročito na značaj brige o životnoj sredini. Tema za 2018. "Pobedi Zagađivanje Plastikom" je poziv na akciju za sve nas da se udružimo u borbi protiv jednog od najvećih izazova za životnu sredinu savremenog doba. Tema poziva sve nas da razmotrimo kako možemo napraviti promene u svakodnevnom životu i time smanjiti veliki uticaj zagađivanja plastikom na naše prirodno okruženje, naše životinje - i naše zdravlje. Iako plastika ima mnogo korisnih načina upotrebe, postali smo previše oslonjeni na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu - sa teškim ekološkim posledicama.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd kroz programe praćenja pokazatelja kvaliteta životne sredine redovno na teritoriji grada prati i koncentracije zagađujućih materija koje se mogu naći u našem okruženju, a mogu biti poreklom iz različitih plastičnih proizvoda, uključujući i one za jednokratnu upotrebu.

*tekst preuzet i adaptiran sa http://www.un.org/en/events/environmentday/

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351