Svetski dan životne sredine 5. jun

Zivotna sredina

PLATFORMA ZA AKCIJU

Svetski Dan životne sredine (SDŽS) je u Ujedinjenim Nacijama najvažniji dan za podsticanje razvoja svesti i preduzimanje aktivnosti po pitanju zaštite naše životne sredine.

Od samog ustanovljenja 1974. godine, obeležavanje ovog dana se razvilo u globalnu platformu za približavanje javnosti koja se širom sveta proslavlja u više od 100 zemalja.

DAN LjUDI

Pre svega, Svetski Dan životne sredine služi kao “dan ljudi” kada svako od nas može da učini nešto u cilju očuvanja planete Zemlje, ili da postane činilac promene. To “nešto” može biti usmereno lokalno, nacionalno ili globalno; može biti individualna aktivnost ili može uključiti veću grupu ljudi - svako može slobodno izabrati.

TEMA

Svaki Svetski Dan životne sredine se organizuje sa temom koja usmerava pažnju na problem u životnoj sredini koji je naročito izražen. Tema SDŽS 2016 je nelegalna trgovina divljim životinjama pod sloganom ‘Go Wild for Life'.

DOMAĆIN

Svaki Svetski Dan životne sredine ima različitog globalnog domaćina-državu, u kojoj se održava zvanična proslava. SDŽS ističe izazov u životnoj sredini sa kojim se susreće država-domaćin, i podržava napore da se taj izazov rešava. Ove godine domaćin je Angola.

SVAKA AKCIJA ZNAČI

Tokom decenija proslava SDŽS, milioni ljudi širom sveta i iz svih segmenata društva su uzimali učešće u akcijama za očuvanje životne sredine. Sjedinjavanjem te energije, SDŽS ima snagu da generiše veliki pozitivan uticaj na planetu.

GZZJZ

Sa aspekta svojih aktivnosti, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd u svakom trenutku teži da učestvuje u svim programima praćenja pokazatelja kvaliteta životne sredine, i da kroz svoje izveštaje postavi osnove za smernice sa ciljem izrade akcionih planova za očuvanje naše životne sredine.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351