Pažljivo slušanje - prvi korak u prevenciji! - Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

Слушај пажљиво

Počev od davne 1987. godine, na inicijativu i pod pokroviteljstvom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 26. jun obeležava se kao Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.

Ovogodišnji slogan „Prvo saslušaj“ isti je kao prošle godine, i njime se potencira koliko je važno pažljivo  saslušati dete ili mladu osobu, u jednom od najvulnerabilnijih perioda života, kada se prolazi kroz intenzivan razvoj i brojna mentalna i emocionalna iskušenja i izazove. Često je upravo to, pažljivo oslušnuti i osetiti dolazeći problem kod adolescenta, krucijalan korak koji daje šansu za dalje delovanje, a sve u cilju pružanja adekvatne i pravovremene podrške i pomoći mladima u procesu njihovog zdravog razvoja i bezbednog odrastanja.

Globalne razmere i ozbiljnost ovog javnozdravstvenog problema nameću neophodnost složenog, sihronizovanog, multisektorskog delovanja kroz posvećen i kontinuiran rad i sprovođenje raznovrsnih aktivnosti iz spektra primarne prevencije usmerenih kako ka pojedincu, tako i ka zajednici u celini. U prilog tome, veoma je značajno naglasiti važnost aktivnog uključivanja škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika, udruženja građana i drugih u sve aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje zloupotrebe droga.

слушај пажљиво

Cilj ovogodišnje kampanje je i insistiranje na naučnim dokazima o efikasnosti i učinkovitosti preventivnih programa i aktivnosti usmerenih na zloupotrebu droga. Rezultati brojnih istraživanja potvrđuju da su najefikasnija i najefektivnija rešenja problema zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u domenu delovanja primarne prevencije, odnosno rada sa onim grupama i pojedincima koji još uvek nisu zakoračili u neposredan rizik, a to su, pre svega, deca i adolescenti (promotivni spot kancelarije UN-a posvećen ovom datumu dostupan na https://www.youtube.com/watch?v=o259gvnAYxk ).

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd značajan deo svog zdravstveno-promotivnog delovanja posvećuje problemu zloupotrebe droga, usmeravajući ga upravo ka populaciji dece školskog uzrasta, i to kontinuirano, tokom cele godine, kroz realizaciju edukativnog programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“. Ovaj program, baziran na metodi „Zajedničko učenje kroz akciju“, posredstvom unapređenja kompetencija prosvetnih radnika i saradnika za rad sa decom u ovoj oblasti, kao krajnji cilj ima osnaživanje samih učenika u procesu donošenja odluka i preuzimanju odgovornosti za njih.

Kroz rad na ovom programu, kod dece se potpomaže razvoj njihove emocionalne inteligencije. Oni dobijaju šansu da svoje misli, stavove i ideje slobodno iskažu. Ovaj program daje im priliku da budu saslušani, ali i da nauče da oni slušaju druge, sticanjem veština funkcionisanja u grupi, da prepoznaju rizike i uspešno se odupru negativnom vršnjačkom uticaju.

Nova znanja o drogama i bolestima zavisnosti učenici stiču kroz visok stepen autonomije u radu, uz minimalno direktno uključivanje nastavnika i roditelja, ali uz njihovo pažljivo diskretno vođenje i kontinuiran nadzor. Deca, kao podršku svom istraživačkom radu i sticanju pouzdanih informacija iz ove delikatne oblasti, u proces uključuju brojne relevantne pojedince, stručnjake iz raznih oblasti, institucije i udruženja, gradeći tako nove međusektorske mreže u svojoj lokalnoj zajednici. Posebna vrednost i lepota ovog programa je što se za potrebe finalnog oblikovanja i prezentovanja produkata novostečenog znanja namenjenog školskoj publici i široj javnosti, deci pruža teren na kome mogu maksimalno da upotrebe svoje talente i iskoriste sve svoje kreativne potencijale.

Tokom proteklih sedam godina, koliko se program „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“ kontinuirano sprovodi, u rad je uključeno preko 100 osnovnih škola u Beogradu, čime je postignut obuhvat od skoro 5500 osnovaca čije je znanje o psihoaktivnim supstancama nakon realizacije programa unapređeno za oko 50%.
Na početku upravo završene školske 2016/2017. godine, u Gradskom zavodu su održan je edukativni seminar za prosvetne radnike i saradnike, koji je pohađalo 30 novih polaznika iz 13 beogradskih osnovnih škola. Program je tokom proteklih nekoliko meseci u celosti realizovan u 9 škola, sa obuhvatom od oko 400 učenika uzrasta od trećeg do sedmog razreda.

слушај пажљиво

Program „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“ se redovno akredituje od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i objavljuje u Katalogu programa namenjenih stručnom usavršavanju prosvetnih radnika i saradnika. Poslednji akreditacioni ciklus za koji je program odobren, važi i za predstojeću 2017/2018. godinu, kada se očekaju novi polaznici obuke  koji će sa svojim učenicima zajednički raditi na njihovom pravovremenom, adekvatnom i proaktivnom osnaživanju za borbu protiv droga i bolesti zavisnosti (Katalog dostupan na adresi http://katalog2016.zuov.rs/).

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351