U zdravlje grada! - Obeležen Dan zdravih gradova 2017.

Дан здравих градова 2017

Gradski zavod za javno zdravlje je, uz podršku brojnih partnera, u subotu 20. maja 2017. godine, na Adi Ciganliji, obeležio Dan zdravih gradova.

Ova zdravstveno-promotivna akcija, smeštena u srce jedne od omiljenih beogradskih zelenih oaza, osim promocije zdravih stilova života, imala je za cilj unapređenje partnerstva za zdravlje na nivou lokalne zajednice. Tim povodom, ovom gradskom događaju su se priključili Dom zdravlja „Dr Simo Milošević“ Čukarica, Udruženje za borbu protiv dijabetesa „Plavi krug“, Udruženje studenata medicine IFMSA, Crveni krst Beograda, Plesna sekcija Sokolskog društva Beograd Matica, Velnes akademija Peđa Filipović, JKP Gradska čistoća, udruženje „Ulice za bicikliste“ i časopis „Liceulice“.

Ovakvim okupljanjem i udruženim delovanjem, želelo se ukazati da je očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva izuzetno kompleksan cilj, koji nije samo u domenu sistema zdravstvene zaštite. Disanje i funkcionisanje grada kroz život svakog njegovog stanovnika i delovanje složene mreže udruženja i institucija, direktno se preslikava i na aspekt zdravlja svih onih koji u njemu žive, rade, uče, vole, druže se...

Дан здравих градова 2017

Više stotina građana, posetilaca Ade Ciganlije, toga dana imalo je priliku da grubo proceni stanje svog zdravlja merenjem vrednosti osnovnih antropometrijskih parametara, krvnog pritiska i šećera u krvi, kao i da se informišu o dugoročnom značaju usvajanja onih životnih navika koje podržavaju zdravlje. U sklopu toga, jedan od ciljeva je bio i ukazivanje na holistički koncept zdravlja, kojim se promoviše važnost jedinstva fizičkih, psihičkih i duhovnih potreba svakog pojedinca u cilju dostizanja kompletnog blagostanja.

Дан здравих градова 2017

Demonstracijom vežbi disanja, masaže, plesnih koraka, muzikom, osmehom, posetioci su vođeni kroz tajne dostizanja zdravlja kroz buđenje potreba svog unutrašnjeg sveta. S druge strane, promocijom humanih vrednosti, društvenog aktivizma, urbane ekologije i značaja reciklaže, ukazivano je na spregu zdravlja celokupne zajednice i stepena društvene odgovornosti – uz izgradnju svesti o tome da svojim stavovima i svakim svojim postupkom, ali često i samim nečinjenjem - ignorisanjem tuđih potreba, zanemarivanjem opštih interesa zarad postizanja ličnih ciljeva, u mnogome utičemo na živote, pa samim tim i zdravlje drugih ljudi, bilo neposredno ili posredno.

Дан здравих градова 2017

Zdravi gradovi predstavljaju prvi globalni pokret proistekao iz inicijative „Okruženja za zdravlje“, koju je još davnih 80-ih godina 20. veka pokrenula Svetska zdravstvena organizacija. Imajući u vidu procene da će do 2050. godine, čak oko 70% svetskog stanovništva živeti u urbanim sredinama, važno je sagledati koliko je značajno da gradovi teže tome da postanu okruženja koja će, stvarajući klimu interdisciplinarnog , sinergističkog delovanja svih pojedinaca i zainteresovanih strana, podržavati sve dimenzije unapređenja zdravlja.

Дан здравих градова 2017

Želja je da se ovogodišnja zajednička inicijativa tri grada - Niša, Novog Sada i Beograda, u predstojećem periodu prelije na druge urbane sredine i da se u perspektivi stvori pozitivna klima za kreiranje mreže gradova koja će u srž svog delovanja postaviti unapređenje zdravlja svojih stanovnika.

Дан здравих градова 2017

Дан здравих градова 2017

Дан здравих градова 2017

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351