Održan seminar za prosvetne radnike - „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“

prevencija zloupotrebe droga

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je, sa početkom nove školske godine, započeo još jedan ciklus sprovođenja edukativnog programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“, namenjenog učenicima osnovnih škola i njihovim nastavnicima.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje tim povodom je, 21. i 22. oktobra 2016. godine godine, održan dvodnevni seminar, koji je ovog puta pohađalo 30 prosvetnih radnika i saradnika iz 13 beogradskih osnovnih škola. Obuka je, kao i uvek do sada, protekla u kreativnoj radioničarskoj atmosferi, u duhu dobrog timskog rada i dinamične razmene znanja, stavova i iskustava između voditelja obuke i polaznika.

U ovih 13 beogradskih škola, tokom aktuelne školske 2016/2017. godine, polaznici seminara će, sa svojim učenicima, sprovoditi ovaj program.

Program „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“ baziran je na jedinstvenom edukativnom pristupu „Zajedničko učenje kroz akciju“ koji afirmiše važnost visokog stepena učešća dece u edukativnim aktivnostima. Ovaj metod rada ima za cilj unapređenje kompetencija nastavnika na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, ali i osnaživanje, odnosno jačanje emocionalne inteligencije kod učenika, kroz jačanje njihovih veština procene rizika i izgradnju samopouzdanja i samopoštovanja.

Prevencija zloupotrebe droga 2017

Do sada je u Gradskom zavodu za javno zdravlje, počev od 2010. godine, održano ukupno 12 obuka za sprovođenje ovog programa, kojima je obuhvaćeno preko 300 prosvetnih radnika i saradnika iz preko 100 beogradskih osnovnih škola, čime se tokom 6 godina sprovođenja ovog edukativnog programa u školama došlo do obuhvata od oko 5000 osnovaca uzrasta od 3. do 7. razreda. Njihovo znanje o psihoaktivnim supstancama, nakon prolaska kroz kreativne radionice i istraživački rad u okviru ovog programa, unapređeno je za čak 48%. Program se redovno akredituje u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Prevencija zloupotrebe droga 2017

Na fejsbuk stranici pod nazivom “Tvoje znanje menja sve” (https://www.facebook.com/tvoje.znanje.menja.sve/), koja je aktivna od leta 2014. godine, svim zainteresovanim korisnicima ove društvene mreže dostupne su važne informacije u vezi sa programom. Uz to, stranica ima funkciju izložbenog portala koji daje uvid u bogat prikaz kreativnih đačkih ostvarenja i raznovrsnih aktivnosti koje se, u okviru realizacije ovog programa, sprovode u školama.

Prevencija zloupotrebe droga 2017

Prevencija zloupotrebe droga 2017

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351