Danas je Svetski dan stanovništva - 11.07.2012

Od 1990. godine, vlade širom sveta, u saradnji sa Populacionim fondom UN (UNFPA), obeležavaju Svetski dan stanovništva nizom aktivnosti, u skladu sa aktuelnom temom i trenutnim potrebama, kako bi unapredili razvojne strategije. Ove godine se akcenat stavlja na obezbeđivanje pristupa reproduktivnim zdravstvenim uslugama.

Reproduktivno zdravlje je suština vizije Populacionog fonda - sveta u kome je svaka trudnoća željena, svaki porođaj bezbedan, a potencijali svakog mladog čoveka ispunjeni. Zbog toga je pristup svim reproduktivnim zdravstvenim uslugama do 2015. godine veoma važan za sve nas.

Problemi sa reproduktivnim zdravljem su i dalje glavni uzrok bolesti i smrti žena u porođajnim godinama širom sveta. 222 miliona žena koje bi želele da izbegnu ili odlože trudnoću nemaju pristup adekvatnim alatima za planiranje porodice. Skoro 800 žena dnevno umire u toku porođaja širom sveta, dok oko 1.8 milijardi mladih ljudi ulazi u svoje reproduktivno doba bez ikakvog znanja ili veština da zaštite sebe i svoje potomstvo.

Na današnji dan, veliki broj aktivista širom sveta će privlačiti pažnju na važnost uloge reproduktivnog zdravlja u procesu razvoja naše planete.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351