Međunarodni dan protiv zloupotrebe i trgovine drogama

Дрога 2013

Posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogađaju sve društvene slojeve u svim zemljama sveta. U svetu više od  200 miliona ljudi najmanje jednom godišnje uzme neku drogu, od kojih je 25 miliona i zavisnika, a svake godine 200.000 ljudi umre od posledica korišćenja droga.

Ove godine se Međunarodni dan  protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama 26. jun obeležava pod sloganom „Neka zdravlje bude ono što te pokreće !”

 

Korišćenje droga među mladima koji su posebno osetljiva populacija ima brojne kratkoročne i dugoročne posledice, ne samo za pojedinca, već i za celokupno društvo. Zloupotreba droga u adolescenciji, između ostalog, je povezana sa brojnim psihosocijalnim problemima, zloupotrebom tokom života, lošim uspehom u školi, saobraćajnim traumatizmom i drugim problemima.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd kontinuirano sprovodi aktivnosti prevencije zloupotrebe droga u osnovnim školama u Beogradu kroz program Kreativni rad sa decom na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Cilj programa je unapređenje znanja i veština prosvetnih radnika za rad sa decom na ovu temu, kao i osnaživanje dece za donošenje ispravnih odluka i izbegavanje rizika. Analiza dosadašnjih rezultata je pokazala uspešnost programa, kao i zadovoljstvo i nastavnog osoblja i učenika, kod kojih je ovaj program, pored ostalog doprineo i boljoj komunikaciji i međusobnom razumevanju.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351