26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

Trgovina drogom 2014

U svetu više od  200 miliona ljudi najmanje jednom godišnje uzme neku drogu, od kojih je 25 miliona zavisnika, a svake godine 200.000 ljudi umre od posledica korišćenja droga.

Ove godine se Međunarodni dan  protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama 26. jun obeležava pod sloganom „Poruka nade: Zavisnost od droga se može sprečiti i lečiti!” sa ciljem da se ukaže na značaj sprovođenja preventivnih mera koje mogu sprečiti zloupotrebu  psihoaktivnih supstanci, ali i da istovremeno ukaže da se ova bolest zavisnosti može lečiti.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd koordinira i sprovodi aktivnosti prevencije zloupotrebe droga u osnovnim školama kroz program Kreativni rad sa decom na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Cilj programa je unapređenje znanja i veština prosvetnih radnika za rad sa decom na ovu temu, kao i osnaživanje dece za donošenje ispravnih odluka i izbegavanje rizika. U proteklih 5 godina obuhvaćeno je više hiljada učenika iz 130 škola.

Rezultati evaluacije su pored unapređenja znanja i stavova učenika pokazali i visok nivo  zadovoljstva i nastavnog osoblja i učenika sprovedenim aktivnostima. Program je doprineo i unapređenju timskog rada učenika, boljoj komunikaciji i međusobnom razumevanju.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351