Obeležavanje svetskog dana higijene ruku u zdravstvenim ustanovama - 5. maj 2015. godine

Pranje ruku

Ove, 2015. godine, obeležava se 10 godina od osnivanja Alijanse za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvne organizacije (SZO). Obeležavanje 5. maja ove godine se vrši pod motom "Jačanje zdravstvenog sistema - higijena ruku su vaša ulazna vrata".

Tim povodom SZO je definisala 10 razloga zbog kojih svaka zdravstvena ustanova treba da bude deo programa "Čista nega je sigurna nega":

  1. Higijena ruku u pravom trenutku spašava živote.
  2. Higijena ruku u zdravstvenim ustanovama je spasila milione života u poslednjih nekoliko godina.
  3. Higijena ruku je jedan od najznačajnijih pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite.
  4. Zdravstveni problemi među kojima su i bolničke infekcije, iako često neprepoznate, dešavaju se i predstavljaju društvene i političke izazove kojima se, želeli mi to, ili ne, moramo baviti.
  5. Širenje infekcija na pacijente i zdravstvene radnike se može sprečiti zahvaljujući dobroj higijeni ruku, sa vrlo malo novca.
  6. Poznato je da su zdravstvenim ustanovama dostupna jeftina sredstva koja mogu spasiti živote! Sredstva za higijenu ruku na bazi alkohola mogu sprečiti širenje bolničkih infekcija i veliki broj smrtnih ishoda svake godine.
  7. Značaj higijene ruku je prepoznat i u medijima, odnosno prepoznata je uloga higijene ruku kao važna mera u prevenciji bolničkih infekcija ili suzbijanju epidemija teških bolesti kao što je na primer ebola.
  8. Primena 5 specifičnih momenata za higijenu ruku u radnom procesu zdravstvenih radnika i saradnika, olakšava da se uradi prava stvar svakog minuta, svakog sata, svakog dana.
  9. Prevencija i suzbijanje bolničkih infekcija je osnova za jačanje zdravstvene zaštite. Higijena ruku predstavlja bazični postupak kod svih intervencija, bilo da se plasiraju invazivna pomagala, ili da se vrši prevencija infekcija hirurških rana ili da se daju injekcije.
  10.  Proširimo i mi naviku higijene ruku među nama, zdravstvenim radnicima, sprovođenjem kampanje SAČUVAJTE ŽIVOTE: operite svoje ruke i time ćemo doprineti u globalnoj kampanji koja promoviše značaj higijene ruku u zdravstvenoj zaštiti. Kampanja „SAČUVAJTE ŽIVOTE: Operiti svoje ruke“ je već postala uspešna globalna kampanja koja promoviše značaj higijene ruku u zdravstevenoj zaštiti.

 

Adaptirano prema tekstu Svetske zdravstvene organizacije:
SAVE LIVES: Clean Your Hands - WHO's global annual call to action for health workers (http://www.who.int/gpsc/5may/en)

 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351