5. Maj – Svetski dan higijene ruku

svetski dan higijene ruku 2022.Ministarstvo zdravlja Republike Srbije obeležava Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama – 5. maj, pod sloganom „Udruženi za sigurnu zdravstvenu zaštitu - operite svoje ruke“.

Fokus je na bezbednom okruženju u institucijama kao ključnom elementu za isticanje značaja higijene ruku u zdravstvenoj zaštiti i njeno unapređenje.

Ciljevi kampanje: Prepoznavanje važnosti zajedničkog rada na svim nivoima kako bi se uticalo na kulturu/raspoloženje kroz znanje i ponašanje u vezi sa čistim rukama, kako bi se ostvario zajednički cilj bezbednosti i kvalitaeta u zdravstvenoj ustanovi.

Budući da se ovaj dan obeležava pod posebnim okolnostima borbe sa epidemijom COVID-19, posebna pažnja usmerena je na centralnu ulogu koju imaju zdravstveni radnici u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene zaštite, čiste nege i higijene ruku u zdravstvenim ustanovama.

Ministarstvo zdravlja Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama obeležava aktivnostima koje se u okviru Kampanje za higijenu ruku kontinuirano sprovode tokom cele godine. Povodom 5. maja 2022. godine, zdravstvenim ustanovama će biti distribuirani u elektronskoj formi edukativni posteri koji su namenjeni i zdravstvenim radnicima i pacijentima.

ruke higijena
Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama deo je Globalne kampanje higijene ruku SZO „Udruženi za sigurnu zdravstvenu zaštitu – operite svoje ruke“, koji se obeležava na inicijativu Alijanse za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvene organizacije (SZO), u 182 zemlje sveta i u oko 22.000 zdravstvenih ustanova. Prevencija i kontrola infekcija, uključujući higijenu ruku, jedan je od najvažnijih elemenata inicijative SZO „zdravlje za sve“, jer je to praktičan i na dokazima zasnovan pristup sa pozitivnim uticajem na kvalitet nege i bezbednost pacijenata na svim nivoima zdravstvenog sistema.

Kampanju za higijenu ruku sprovodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje i Republičkom stručnom komisijom za nadzor nad bolničkim infekcijama.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351