Obeležavanje Svetskog dana higijene ruku u zdravstvenim ustanovama - 05.05.2019.

светски дан хигијене руку 2019Pre više od 150 godina Ignaz Semmelwieis (1818-1865) pokazao je da je puerperalna sepsa zarazna bolest koja se širila od bolesnika do bolesnika rukama zdravstvenih radnika. Od tada, mnoge su studije pokazale da su kontaminirane ruke odgovorne za prenošenje infekcija.

Zbog toga uvek treba naglašavati neophodnost redovne higijene ruku, kao jedne od najvažnijih mera za sprečavanje bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama. Odgovornost je zdravstvene ustanove da osigura odgovarajući broj mesta za higijenu ruku i sredstva na bazi alkohola, koja su lako dostupna svim zdravstvenim radnicima.

Kao i prethodnih godina i ove godine 5. maj se obeležava kao Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Ove godine, osnovna poruka je “Čista nega za sve-u tvojim je rukama”,  sa ciljem da se postigne uziverzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom, odnosno postizanje boljeg zdravlja i dobrobiti za sve ljude, pristup kvalitetnim zdravstenim uslugama i sigurnim, efikasnim i pristupačnim lekovima i vakcinama. Prevencija i suzbijanje bolničkih infekcija, uključujući i higijenu ruku, je osnovna mera za postizanje ovih ciljeva.

светски дан хигијене руку 2019

U okviru sprovođenja  Kampanje za higijenu ruku tokom 2019. godine, dana 16.04.2019. godine Ministarstvo zdravlja je, u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za nadzor nad bolničkim infekcijama i Institutom za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”,  organizovalo edukaciju zdravstvenih radnika zaduženih za suzbijanje i prevenciju bolničkih infekcija, na kojoj su između ostalog, prezentovana i dva upitinka Svetske zdravstvene organizacije: za samoprocenu higijene ruku i  okvir procene za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija na nivou ustanove.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351