Показатељи безбедности пацијената

ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ

Безбедност пацијента представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја, са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и да се ризик по пацијента сведе на најмањи могући ниво.

Показатељи квалитета који се односе на безбедност пацијента за здравствену установу у целини на свим нивоима здравствене заштите су:

 1. Успостављене формалне процедуре за регистровање нежељених догађаја и опис процедуре
 2. Успостављене формалне процедуре за регистровање нежељених дејстава лекова и опис процедуре
 3. Стопа падова пацијената
 4. Стопа пацијената са декубитусима
 5. Стопа компликација насталих услед давања анестезије у здравственој установи
 6. Стопа поновљених операција у истој регији
 7. Стопа механичких јатрогених оштећења насталих приликом хируршке интервенције
 8. Стопа тромбоемболијских комликација
 9. Број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу
 10. Контрола стерилизације
 11. Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге здравствене установе
 12. Стопа инциденције инфекција оперативног места

Овде можете погледати показатеље безбедности пацијената у здравственим установама у Београду за установе примарне заштите и за болничке установе.

 

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351