Показатељи квалитета рада примарне здравствене заштите у Београду

Квалитет здравствене заштите и безбедност пацијената су препознати као саставни део сваког здравственог система. Стално унапређење квалитета и безбедности пацијената представља део свакодневних активности свих запослених у здравственом систему, а предуслов за то представља препознавање  потребе за унапређењем и усклађивање активности са препознатим потребама.

У циљу што ефикаснијег праћења квалитета рада здравствених установа и безбедности пацијената, дефинисани су показатељи квалитета који се прате на годишњем нивоу, а свака установа на основу њих израђује сопствени план унапређења квалитета.Показатељи квалитета рада на нивоу примарне здравствене заштите прате се у делатностима рада изабраних лекара (општа медицина, педијатрија, гинекологија), у консултативно специјалистичкој служби, здравственој заштити радника, стоматолошкој здравственој заштити, служби поливалентне патронаже, хитној медицинској помоћи и фармацеутској здравственој заштити.

Као и предходних година уочавају се разлике у вредностима показатеља посматрано по установама и годинама. Пометуте разлике су често последица различитог начина прикупљања података у зависности од развоја информационог система установе. На основу прикупљених показатеља може се закључити да је у 2014. години у Београду две трећине корисника службе за здравствену заштиту одраслих грађана посетило свог изабраног лекара, око 80% је посетило свог изабраног педијатра, а 60% посетило свог изабраног гинеколога. У специјалистичко-консултативној служби у 2014. години 92% корисника је било примљено на преглед у року од 30 минута од заказаног термина, а готово половина прегледа је претходно била заказана. Већина домова здравља има организован поподневни рад специјалистичких служби, а заказивање прегледа  је могуће сваког радног дана у месецу.

Целу анализу показатеља квалитета примарне здравствене заштите у Београду за 2014. годину можете видети овде.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351