За незабораван провод у природи неопходан је проверен квалитет воде за пиће из бунара и изворишта

bunarВода из индивидуалних водних објеката (бунара и сл.) која се користи у домаћинству заслужује посебну пажњу и бригу у циљу одржања квалитета.

Иако у малом броју, и даље постоји одређени број домаћинстава као и тзв. викендица (кућа које се повремено користе у циљу одмора и боравка у природи) које се водом снабдевају из приватних бунара. Ови бунари су по својим особинама разноврсни, и могу бити копани или бушени, неозидани или озидани, или могу представљати једноставне каптаже. Заједничко им је то што се превасходно напајају подземном водом, али се разликују по дубини, односно по водоносном слоју из којег користе воду, па у зависности од састава земљишта кроз које вода пролази могу бити различитих физичко-хемијских и хемијских особина. Такође, од изузетно значаја је и бактериолошки квалитет воде у оваквим бунарима.

За добар квалитет воде у бунару, важно је да вода којом се бунар снабдева буде хигијенски исправна, затим да је бунар прописно израђен и позициониран на довољној удаљености од могућих извора загађења. Такође, од значаја је да сви пратећи технички радови (на пр. дренажа терена и сл.) и елементи (пумпа и водоводне инсталације ван и унутар објекта) буду пројектовани и изведени у складу са одговарајућим стандардима у овој области и израђени од материјала доброг квалитета који су сертификовани и намењени за водоснабдевање.

Све потребне анализе у циљу утврђивања хигијенске исправности воде из бунара могу бити обављене у лабораторији ГЗЗЈЗ која је акредитована по највишим стандардима за све анализе воде предвиђене важећим Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр.42/98 и 44/99, и „Службени гласник РС“, број 28/2019).

Често постављено питање од стране корисника бунара који доносе воду на анализу је колико често треба обављати хемијско и бактериолошко испитивање воде из бунара, и то пре свега зависи од тога колико се често користи неки бунар, као и колико је подложан променама у квалитету воде. Општа препорука ја да то буде бар једном годишње (али понекад је потребно и више пута уколико постоји сумња у могућност загађења). Упутство како се правилно узоркује вода из бунара и у којој амбалажи се доноси на анализу можете погледати на овде.

Такође уколико се утврди бактериолошка неисправност, која може значајно утицати на здравље корисника бунара, потребно је приступити мерама чишћења и испирања бунара, а када је утврђено присуство патогених микроорганизама, савет је да се обави дезинфекција воде, као и самог бунара.

Дезинфекција воде за пиће из бунара има за циљ да уклони патогене и условно патогене микроорганизме, и може се обављати редовно 1 до 2 пута годишње, односно ванредно, у случајевима утврђене микробиолошке неисправности воде.

Поступку дезинфекције је најбоље приступити након обављеног чишћења и санације самог објекта, као и уређења околине (ако није обављано у току претходне 3 године). Дезинфекција се обавља дезинфекционим средствима на бази хлора погодним за широку употребу, а детаљно упутство и појашњење можете добити и у ГЗЗЈЗ након обављених анализа бунарске воде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351