Квалитет изворске воде на јавним чесмама на територији Београда - април 2019.

хајдучка чесмаТоком априла 2019.године, Градски завод за јавно здравље је обавио редовну контролу здравствене исправности воде за пиће на 32 јавнe чесмe са изворском водом у ужој и широј зони града. Ова контрола се обавља у оквиру програма мониторинга квалитета подземних вода на територији Београда, финансираног од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда.

Да би вода могла да се користи за пиће мора да буде здравствено безбедна, тј. исправна и у погледу физичко-хемијских и у погледу микробиолошких особина, односно да испуњава услове важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Када се ради о изворској води која не пролази третман пречишћавања и завршне дезинфекције, најчешћи проблем који се региструје је микробиолошка неисправност, a евидентирају се и физичко-хемијска одступања.

Резултати анализа обављених током 2018. године, показали су да је 31.1% узорака физичко-хемијски неисправно, а да је 58.6% узорака бактериолошки неисправно. Локацију свих објеката јавних чесама са изворском водом које су обухваћене програмом контроле на територији Београда, као и резултате најновијих анализа на месечном нивоу можете погледати на интернет страници ГЗЗЈЗ: http://www.zdravlje.org.rs/index.php/javne-cesme-beograd

На основу резултата испитивања која спроводи Градски завод за јавно здравље, Београд и стања на терену, Санитарна инспекција Министарства здравља доноси решења о забрани коришћења воде за пиће, на основу којег локална самоуправа или надлежно јавно комунално предузеће поставља таблу са обавештењем да вода није за пиће. На жалост, постоји проблем са несавесним грађанима који скидају табле са обавештењем да вода није за пиће и чиме могу угрозити остале потенцијалне кориснике воде са јавних чесама.

Разлози лошег стања у погледу исправности изворске воде са јавних чесама леже у чињеници да за већину објеката нису установљене зоне санитарне заштите, да не постоје титулари (власници) који би бринули о уређењу, односно одржавању ових објеката, као и да има суграђана који не поступају у складу са основним начелима хигијене приликом коришћења воде са ових чесама. Чињеница је да већи број јавних чесама годинама уназад није одржаван у грађевинско-техничком погледу, а што би подразумевало редовно чишћење и дезинфекцију каптажа и одржавање околног простора, све то утиче да квалитет изворске воде на територији Београда буде изузетно променљив и нестабилан.

Напомињемо да постоји и више од 180 чесама са водом за пиће из дистрибутивне мреже београдског водовода (прерађена, пречишћена, хлорисана вода) које се углавном налазе у близини школа, градских паркова, и у зонама шеталишта (нпр. Кнез Михајлова улица, Булевар краља Александра). Градски завод за јавно здравље Београд контролише воду са јавних чесама повезаних на градску дистрибутивну мрежу у склопу редовне контроле квалитета воде за пиће из београдског водовода.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351