27. стручна конференција Дани завода 2018.

дани завода 2018У хотелу „Метропол“ у Београду у организацији Градског завода за јавно здравље Београд, у петак 23.11.2018. одржана је 27. Стручна конференција - Дани завода 2018. године, са темом: “Свеобухватни приступ здрављу и развоју деце“, уз присуство више од 250 званица и високих званичника Светске здравствене организације, УНИЦЕФ-а, Града Београда, Министарства здравља, РФЗО-а, Републичког завода за социјалну заштиту и других.

Конференција је у фокус интереса поставила рани раст и развој детета, очување и унапређење здравља ове посебно вулнерабилне популационе групације, што је у складу са основним правцима заједничке иницијативе Светске здравствене организације, УНИЦЕФ-а и Светске банке. Истакнуто је двадесетогодишње партнерство ГЗЗЈЗ Београд и УНИЦЕФ-а у развоју и спровођењу у пракси читавог низа пројеката и програма у области раног раста и развоја, посебно јачању капацитета поливалентне патронажне службе, при чему су неки од програма били стратешки пројекти Министарства здравља у оквиру глобалног пројекта Европске уније “Јачање јавног здравља у Републици Србији”.

Међу бројним радовима који су били презентовани стучној јавности, истакнуто је да су научни докази ти који нам омогућавају да разумемо шта је данас деци потребно да живе и напредују. Социјалне одреднице (сиромаштво, приходи, запосленост, образовање, стрес, друштвена подршка) утичу на капацитете породица у пружању адекватне неге. Поливалентна патронажа и сличне службе које реализују превентивне кућне посете имају могућност да сагледају потребе породица.

дани завода 2018

Посебна пажња посвећена је репродуктивном здрављу жена. Установљено да се већина обољевања и умирања жена услед компликација трудноће, порођаја и пуерперијума, као и обољевљања и умирања деце, може спречити. Потребно је јачати здравствени систем, усмерити се на мерљиве резултате и применити политике засноване на доказима, уз довољан број квалификованих и добро обучених здравствених радника.

Међу учесницима је препознато смањење броја педијатара и лекара опште медицине у установама примарне здравствене заштите, у односу на установе секундарног и терцијарног нивоа. Указано је на неједнакост планирања и занављања кадра и да је систем здравствене заштите у Београду, у домену кадровске политике, још увек, више усмерен на болничку заштиту.

дани завода 2018

Размотрени су резултати примене WISN метода у планирању потребног броја здравствених радника према радном оптерећењу. Истакнуто је да WISN метод има велики потенцијал за примену у установама на примарном нивоу здравствене заштите као користан алат који може да пружи подршку менаџерима приликом доношења одлука у домену кадровске политике.

дани завода 2018

Бавећи се подршком породици током трудноће анализиране се кључне тачке на које је потребно усмерити подршку пре рођења детета, како би се подржала транзиција у родитељство и обезбедио добар темељ за квалитетну бригу о детету. Осим приказа и анализе примера програма подршке, у раду су приказане најзначајније карактеристике ефикасних приступа подршци породици и дате смернице за развој квалитетне, на доказима темељене праксе у овој области рада у Србији.

На конферернцији се могло чути и да у Србији повреде узрокују сваки трећи смртни исход деце предшколског и сваки други смртни исход деце школског узраста. Иако је последњих година остварен напредак у развоју законске регулативе и креирању превентивних активности, и даље постоји проблем доступности адекватних података који би пружили детаљнији увид у факторе ризика и околности повређивања.

дани завода 2018

У презентацији рада посвећеном исхрани деце у државним предшколским установама констатовано је да је организована колективна исхрана изазов у задовољењу енергетско – нутритивних потреба деце овог узраста, с обзиром на захтеве везане за количину и органолептичку прихватљивост оброка за дете. Исхрана у државним предшколским установама задовољава основне принципе правилне исхране, разноврсност и уравнотеженост, и доприноси развијању позитивних навика у исхрани.

Учесници су имали прилику да се упознају и са током епидемије малих богиња у Београду 2017-2018. године. Нарочито је упозорено да још увек недовољна вакцинисаност деце рођене од 2013. до 2016. године, може утицати да се обнови епидемија у току јесени ове године.

Бавећи се облашћу здравственог васпитања у школама у Србији, установљено је да ставови испитаника указују на потребу за променом досадашњег концепта наставе здравственог васпитања, при чему се „Заједничко учење кроз акцију“ препознаје као метод са великим едукативним потенцијалом. Иако започета реформа образовања представља значајан позитиван помак у смеру савременог наставног концепта, остаје да се исходи започетог процеса објективније сагледају тек након пуне имплементације и одговарајућих евалуација.

дани завода 2018

Такође, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и УНИЦЕФ-а су покренули иницијативу за конципирање и моделовање услуге интензивне подршке породици, с намером да се заштити једно од основних права детета - право да живи у својој породици. Објашњена је функција услуге назване Породични сарадник, а креирали су је и пилотирали Републички завод за социјалну заштиту (РЗСЗ), као координатор процеса и установе за смештај деце и младих: „Душко Радовић“ из Ниша, „Центар за заштиту одојчади, деце и омладине“ из Београда, СОС Дечије село Сремска Каменица и Центар за локалне услуге „Кнегиња Љубица“ из Крагујевца, као пружаоци услуге.

дани завода 2018

На крају, гости су имали прилику да се упознају и са мобилним апликацијама развијеним од стране ГЗЗЈЗ Београд: “Како спречити повреде код деце” и “Хало беба - о дојењу”, као и са фејсбук страницом „Твоје знање мења све“.

дани завода 2018

Више текстова о овој теми

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351