Проблем се на време види кад се пажљиво слуша

прво саслушајМеђународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележава се сваког 26. јуна, још од давне 1987. године када је, доношењем посебне резолуције, Генерална скупштина Уједињених нација званично подржала иницијативу да се појача деловање и сарадња у борби против овог глобалног проблема.

Слоган који прати кампању - „Прво саслушај“, исти је као претходне две године, чиме жели да се нагласи њен досадашњи учинак и настави добар континуитет.

„Прво саслушај!“ Ова наизглед једноставна порука има за циљ да истакне колико је важно континуирано и с посебном пажњом ослушкивати свако дете, сваку младу особу, развити способност препознавања и разумевања њених/његових потреба и проблема. Детињство и адолесценција представљају посебно вулнерабилан период живота, обележен интензивним физичким променама, менталним и емоционалним турбуленцијама, што младе људе поставља на изузетно нестабилан терен запљуснут бројним изазовима и искушењима, која су генерисана најчешће из ужег или ширег социјалног окружења готово сваког младог човека.

Озбиљност проблема злоупотребе дрога и његове глобалне размере указују на неопходност континуираног, сихронизованог, мултисекторског деловања, пре свега, кроз одговарајућа стратешка решења, али и путем специфичног сета активности усмерених ка појединцу и ка заједници, у складу са њеним специфичним одликама.

Поруке о важности усмеравања пажње и разумевања ка деци и младима, ка њиховим потребама и проблемима, али и смернице за правовремено и адекватно реаговање, неопходно је упутити ка свим актерима чија је улога и одговорност  у здравом и безбедном одрастању изузетно значајна – ка родитељима и школи, ка здравственим професионалцима и полицији, ка припадницима верских заједница и других удружења грађана, али и према доносиоцима одлука.

прво саслушај

Јер, превенција у области злоупотребе психоактивних супстанци мора бити континуиран процес, у коме се узајамно преплићу и допуњују психолошка, социјална, правна и јавноздравствена деловања која за заједнички циљ имају спречавање настанка болести зависности, оштећења здравља и широког спектра других последица изазваних коришћењем психоактивних супстанци. Иако превентивно деловање за циљ има и одлагање конзумирања психоактивних супстанци, па чак и спречавање настанка зависности и озбиљних обољења код оних који већ експериментишу са дрогама (harm reduction, односно „смањење штете“), резултати бројних истраживања указују да су најефикаснија и најефективнија решења проблема злоупотребе психоактивних супстанци у домену примарне превенције, односно спречавања да до конзумирања уопште дође. Наиме, трошкови здравствене и социјалне заштите када до проблема злоупотребе дрога дође могу бити и до 30 пута већи од средстава потребних за програме ране превенције, што јасно доказује да овај вид улагања представља својеврстну уштеду за систем.

прво саслушај

Овакав приступ подразумева рад са оним групама и појединцима који још увек нису закорачили у непосредан ризик, а то су управо деца и млађи адолесценти.

Градски завод за јавно здравље Београд своје здравствено-промотивно деловање на тему превенције злоупотребе дрога, базира управо на принципима примарне превенције, и то кроз континуирано спровођење едукативног програма „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“. Овај програм, базиран на методи „Заједничко учење кроз акцију“, намењен је ученицима основних школа, као крајњој циљној групи. Наведена метода, посредством унапређења компетенција просветних радника и сарадника за рад са децом, као крајњи циљ има оснаживање самих ученика у процесу доношења одлука и преузимању одговорности за њих. Додатна специфичност ове методе је и у томе што истраживачки рад деце на теме које се тичу злоупотребе психоактивних супстанци и превенције болести зависности, подразумева и активно укључивање великог броја кључних заинтересованих страна – њихових родитеља и наставника, здравствених радника, припадника полиције и представника других релевантних институција из локалне заједнице, што у значајној мери одговара глобално постављеном принципу мултисекторског, синергистичког деловања када је у питању борба против дрога.

Свеобухватан приступ задат овом методом остварују се кроз сложен процес на чијем је полазишту дете - истраживач са својим питањима, дете је и главни актер и режисер целог креативног процеса на чијем исходишту се налази знање! Овако стечено знање најбољи је градивни материјал за формирање става, а став за избор оног понашања које води ка највишем степену здравља и благостања сваког појединца.

прво саслушај

Школе треба да буду окружења у којима нема осуде, која пружају подршку, топлину, емпатију, као и могућност поверљивог саветовања. Школа треба да гаји позитивну културу и афирмише интерактивне едукативне процесе у којима ученици имају активну улогу и којима се подстиче развој личних и социјалних вештина. Доказано је да превентивни школски програми базирани на унапређењу животних и социјалних вештина код деце, само годину дана након спровођења, могу смањити злоупотребу дрога за чак 25%.

Информације и промотивни материјал који прати овогодишњу кампању посвећену Међународном дану против злоупотребе и незаконите трговине дрогама, могу се наћи на следећем линку: http://www.unodc.org/listenfirst/en/factsheets.html

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351