Пожар на депонији Винча - ванредна мерна места за праћење квалитета ваздуха

пожар винча Градски завод за јавно здравље Београд на 24 мерна места/станице из мреже редовног мониторинга  непрекидно прати концентрације загађујућих материја у ваздуху на територији Београда, са посебним освртом на ситуацију у вези са пожаром на депонији Винча. Посебна пажња усмерена је на насеља Лешће, Вишњичка бања, Вишњица, Роспи ћуприја, Карабурма, Крњача, Котеж, Борча, Миријево, Звездара, али и на остале делове града који могу бити под утицајем, чак иако се налазе на значајној удаљености од депоније, јер метеоролошки услови, нарочито ноћу и у раним јутарњим сатима, погодују ширењу загађујућих материја на веће удаљености.

У сарадњи са Градским секретаријатом за заштиту животне средине успостављена су 4 додатна мерна места за спровођење циљаних мерења квалитета ваздуха, са циљем детаљнијег праћења ситуације на предметним локацијама.

Ова мерна места су изабрана тако да најбоље покажу утицај пожара на депонији Винча на квалитет ваздуха:

1. Улица Даринке Јеврић бр. 35, Вишњичка бања са параметрима:
суспендоване честице пречника мањег од 10 микрона (ПМ 10) са анализом тешких метала, полицикличних ароматичних угљоводоника и јона, бензен и његови деривати, фенолне материје, формалдехид, акролеин, амонијак

2. Улица 109 Нова бр 15, са параметрима:
Укупне суспендоване честице са анализом тешких метала, полицикличних ароматичних угљоводоника и јона, бензен и његови деривати, фенолне материје, формалдехид, акролеин, амонијак

3. Агенција за заштиту животне средине, улица Руже Јовановића 27а, са параметрима:
Укупне суспендоване честице са анализом тешких метала, полицикличних ароматичних угљоводоника и јона, бензен и његови деривати, фенолне материје, формалдехид, акролеин, амонијак уз редован мониторинг Агенције за заштиту животне средине

4. Црпна станица Винча, ЈКП Београдски водовод и канализација са параметрима:.
суспендоване честице ПМ 10 са анализом тешких метала, полицикличних ароматичних угљоводоника и јона, бензен и његови деривати,фенолне материје, формалдехид, акролеин, амонијак

Поред тога Мобилна екотоксиколошка јединица Градског завода обилази терен и врши тренутна мерења загађујућих материја, о чему ћемо дати извештај у току дана.

Увидом у резултате који се добијају из мреже мерних места редовног континуалног мониторинга квалитета ваздуха који спроводи ГЗЗЈЗ Београд, на дан 10.6.2017, као и претходна 48ч, није констатовано прекорачење основних загађујућих материја које су обухваћене Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Београда. Те материје су: угљен моноксид, азотни оксиди, сумпор диоксид, суспендоване честице испод 10 микрона (ПМ10), приземни озон.

Резултати са 4 додатна мерна места, на којима се мере параметри који нису обухваћени редовним мониторингом, за поједине параметре ће бити доступни до краја дана након завршетка лабораторијских анализа које су у току.

Препоруке за понашање грађана:
-    Када осетите непријатан мирис (мирис запаљене материје) повуците се у затворени простор и затворите прозоре.
-    Препоруке се нарочиио односе на децу, старе, труднице, дојиље и особе са хроничним болестима (кардиоваскуларна и респираторна обољења)

До сада предузете мере на санацији извора емисије дима са депоније Винча, нису дале резултате који би утицали на побољшање квалитета ваздуха на предметним локацијама.

У складу са последњим резултатима, праћењем развоја ситуације и информацијама добијеним од грађана, Градски завод за јавно здравље константно прати ситуацију и планира даље кораке везано за мерење квалитета ваздуха при чему су битне и информације добијене од осталих релевантних институција.

ГЗЈЗ Београд, 10.06.2017., 11:30

У случају излагања загађујућим материјама из ваздуха пореклом од пожара са депоније Винча, могући су следећи ефекти на здравље људи:

  • Најугроженије су групе становништва са хроничним болестима, нарочито кардиоваскуларним и респираторним. Код њих може доћи до погоршања основне клиничке слике, односно већ постојећих симптома и знакова постојећег обољења, због чега се њима нарочито саветује боравак у затвореном простору са затвореним прозорима.
  • Такође, и код осталих грађана може доћи до тегоба узрокованих надражајним ефектом загађујућих материја: пецкање, свраб, сузење очију, надржај респираторних органа са кијањем, кашљањем и, у тежим случајевима, отежаним дисањем услед дужег боравка на отвореном када се појави дим и повећа концентрација загађујућих материја


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351