Здравствено стање становника Београда

Београд кнез михајловаЗдравље као мултидимензионалан, комплексан и апстрактан концепт укључује различите физичке, психичке и социјалне феномене. Процена (мерење) здравственог стања становника јесте процедура која омогућава да се сагледа и разуме здравље целокупног становништва или појединих његових група на основу прихваћених показатеља (индикатора).

Анализа здравственог стања становника Београда за 2015. годину урађена је у оквиру послова Градског завода за јавно здравље, Београд у циљу сагледавања приоритетних здравствених проблема, одабира и усмеравања стратегија за њихово решавање, праћења промена здравственог стања током времена, унапређења управљања у систему здравствене заштите и коначно унапређења здравственог стања становника Београда.   

Анализом је обухваћено је целокупно становништво Београда разврстано у четири добне групе (деца од 0 до 6 година, млади од 7 до 19 година, одрасли од 20 до 64 године и старије становништво од 65 година и више), али структурирано и према полу.
У 2015. години, становници Београда најчешће су се обраћали изабраном лекару због тегоба у вези са системом за дисање. Око једне четвртине становника Београда који су користили здравствену заштиту, без обзира којој добној групацији припадали, имало је потребу да се јави једном или више пута изабраном лекару ради неке од респираторних болести.

Следећи најчешћи разлог посете изабраном лекару биле су болести система крвотока, затим болести мокраћно- полног система, симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази и болести мишићно-коштаног система и везивног ткива.

Најчешћи разлог хоспитализације становника Београда су болести из групе тумора, док су на другом месту болести система крвотока, а на трећем месту стања везана за трудноћу, рађање и бабиње. Следе  болести система за варење, болести мокраћно-полног система и болести система за дисање. Када се искључи болничко лечење због трудноће, порођаја и бабиња, у 2015. години мушкарци су чешће хоспитализовани него жене, при чему су Београђани најчешће лечени због болести система крвотока, респираторног система и система за варење, као и повреда и душевних поремећаја и поремећаја понашања, а Београђанке због тумора различите етиологије, болести мокраћно-полног и мишићно-коштаног система и болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма.

Око половине смртних исхода становника Београда у 2015. години било је проузроковано болестима система крвотока (51%), а око четвртине туморима (26%).  На трећем месту међу најчешћим узроцима смрти биле су респираторне болести са уделом од око 5% у структури смртности. Стопе смртности код мушкараца биле су веће него код жена, а разлике постоје и између београдских општина. Највише стопе смртности су у општинама које имају најстарије становништво, Савски венац, Сопот и Стари град, а најмање у Сурчину и Гроцкој.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351