22. март 2022 - Светски дан воде

светски дан воде 2022ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ – УЧИНИТИ НЕВИДЉИВО ВИДЉИВИМ

Подземне воде су невидљиве, али је њихов утицај свуда видљив. Ван видокруга, под нашим ногама, подземна вода је скривено благо које обогаћује наше животе. У најсушнијим деловима света, то је можда једина вода коју људи имају.

Скоро сва течна слатка вода у свету је подземна вода, и користи се за снабдевање пијаћом водом, санитарне системе, пољопривреду, индустрију и екосистеме. На многим местима, за потребе различитих људских активности прекомерно се користе и загађују подземне воде. На другим местима једноставно не знамо колико воде има доле, испод Земљине површине.

Подземне воде ће играти кључну улогу у прилагођавању климатским променама. Морамо да радимо заједно на одрживом управљању овим драгоценим ресурсом.

Шта је подземна вода?

Подземна вода је вода која се налази под земљом у водоносним слојевима (аквиферима и изданима) - геолошким формацијама од стена, песка и шљунка које могу задржати воду.

Зашто би требало да бринемо о подземним водама?

Подземне воде се прекомерно користе у многим областима људског деловања, и неретко се више воде захвата из водоносних слојева него што се обнавља кишом и снегом.
Загађење подземних вода је посебан проблем, јер могу потрајати деценије или чак векови док се водоносни слој опорави.

На неким местима не знамо колико подземних вода лежи испод наших ногу, што значи да можда не успевамо довољно да искористимо потенцијално витални водни ресурс.

Истраживање, заштита и одрживо коришћење подземних вода биће од кључног значаја за преживљавање и прилагођавање климатским променама и задовољавање потреба растуће популације.


svetski dan vode


Шта можемо учинити за подземне воде?


Морамо заштитити подземне воде од загађења и користити их на одржив начин, уравнотежујући потребе људи и планете. Витална улога подземних вода у водоводним и санитарним системима, пољопривреди, индустрији, екосистемима и прилагођавању климатским променама мора се одразити и у креирању политике одрживог развоја.

Сваке године, стручни кадар Градског завода за јавно здравље Београд узоркује, обави анализу, и по потреби изради стручно мишљење о квалитету за више хиљада узорака подземних вода, било да су из копаних или бушених бунара, изворишта у систему водовода, пијезометара, природних извора или јавних чесама са изворском водом.

Шта је Светски дан вода?

Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта. То је годишња манифестација Уједињених нација, почев од 1993. године, која слави воду и подиже свест о 2 милијарде људи који тренутно живе без приступа безбедној води. Основни фокус Светског дана вода је да инспирише акцију ка циљу одрживог развоја (СДГ) 6: Вода и канализација за све до 2030. године.

Овај текст и илустрација су преузети, преведени и прилагођени са интернет странице УН на адреси https://www.worldwaterday.org/

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351