Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама - 26. јун

Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележава се 26. јуна, на основу резолуције Уједињених нација из 1987. године. Овогодишње обележавање под слоганом "Хајде да без дрога развијамо наше животе, заједницу и идентитет" има за циљ мобилисање подршке јавности и подстицање становништва да пружи свој допринос промоцији здравих стилова живота, сузбијању проблема злоупотреба дрога и заштити младих од опасних супстанци.

Интензивна сарадња свих сектора друштва у овој важној заједничкој мисији подразумева учешће школа, родитеља, полиције, радно активног становништва и послодаваца, медија, верских заједница, здравствених радника, удружења грађана и других партнера у свим активностима које имају за циљ смањење злоупотребе дрога.Према резултатима Националног истраживања о стиловима живота становништва Србије које је 2014. године спровео Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, у Србији је бар једном у току живота неку илегалну дрогу користило 8% одраслих становника, односно 12,8% млађе одрасле популације, старости од 18 до 34 године. Канабис је илегална дрога коју је током живота пробао највећи број испитаника – 7,7% одраслих, односно чак 12,4% млађих одраслих испитаника.

Градски завод за јавно здравље Београд се проблемом злоупотребе дрога бави континуирано, током читаве године и то координацијом и реализацијом здравствено васпитних активности из домена примарне превенције, које за крајњи циљ имају допирање до основаца, као популације која тек треба да закорачи у процес одрастања и сазревања, преузимања одговорности за сопствене изборе, па самим тим и за сопствено здравље. Носећи стуб ових активности представља едукативни програм „Крeaтивни рaд сa учeницимa нa прeвeнциjи злoупoтрeбe психoaктивних супстaнци“, који Градски завод за јавно здравље, у сарадњи са Министарством просвете, успешно спроводи од 2010. године. Циљ овог Програма је унaпрeђeњe знaњa и стaвoвa у вeзи сa кoришћeњeм психoaктивних супстaнци и развијање емоционалне интелигенције у виду вeштинa прoцeнe ризикa и jaчaњe сaмoпoуздaњa кoд дeцe, а све то кроз унaпрeђeњe кoмпeтeнциja самих нaстaвникa у вeзи сa oвoм тeмoм. Током претходних година, у Програм је укључено 90 бeoгрaдских oснoвних шкoлa и и кроз њега је прошло скоро 10000 ђaкa, а током протекле школске 2014/2015. године, њиме је обухваћено 397 ученика од трећег до седмог разреда из осам основних школа у Београду.

Програм је од ове школске године ушао и у свет друштвених мрежа, па се на његовој званичној фејсбук страници https://www.facebook.com/tvoje.znanje.menja.sve?ref=aymt_homepage_panel могу пратити најаве важних догађаја, али и погледати радови у које је маштовито упаковано новостечено знање београдских основаца, како они настали током самог процеса рада, тако и радови приказани током завршних приредби уприличених у школама пред крај школске године.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351