10. март - Светски дан бубрега 2022.

svetski dan bubrega 2022.Ове године се Светски дан бубрега обележава под слоганом „Премостимо јаз у знању о болестима бубрега, ради боље неге и лечења“.

Хронична болест бубрега (ХББ) је честа али и опасна болест, која се може завршити смртним исходом уколико се не лечи. Један од десет одраслих становника света живи са овом болешћу. Смртност повезана са болестима бубрега расте из године у годину и предвиђа се да ће постати 5. водећи узрок смрти до 2040. године.

У нашој земљи су се 2020. године, изабраним лекарима у домовима здравља, јавиле 33.072 особе због обољења бубрега. У Београду је исте године регистровано 358 новооболелих становника, а 389 лица је умрло од хроничне бубрежне инсуфицијенције, од тога 210 особа мушког и 179 особа женског пола.

Иако ХББ представља глобалну претњу по јавно здравље, у државним агендама су углавном заступљени програми за хроничне незаразне болести који се концентришу око четири најзначајније групе болести - кардиоваскуларних болести, рака, дијабетеса и хроничних респираторних болести. Велико оптерећење болестима бубрега, глобална неједнакост у нези бубрега и лоши исходи бубрежне инсуфицијенције доносе истовремено растући терет за оболеле особе, њихове породице и старатеље, али и заједницу у целини. Рано откривање болести омогућава адекватну негу и лечење, смањује морбидитет и морталитет, а самим тим побољшава одрживост и исплативост лечења ових болести.

Постоји јаз у знању о овим болестима, који је видљив на свим нивоима здравствене заштите. Препреке бољем разумевању овог проблема представљају сложена природа информација о болестима бубрега, ниска свест о овом проблему, ограничена здравствена писменост, ограничена доступност адекватних информација, недостатак спремности за учење али и недовољна циљана едукација здравствених радника. Побољшање здравствене писмености у великој мери зависи од пружалаца здравствених услуга односно од тога колико они ефикасно комуницирају и едукују особе које живе са обољењем бубрега.

dan bubrega 2022
Здравствена писменост омогућава појединцима стицање способности да пронађу, разумеју и користе информације и услуге, како би донели праве одлуке и покренули акције у вези са здрављем. Растућа оспособљеност и приступ технологији такође пружа нове могућности за унапређење образовања и свести о болестима бубрега за све заинтересоване стране. Напредак у телекомуникацијама, укључујући платформе друштвених медија, помаже у побољшању образовања корисника.

Зато, овом приликом , за Светски дан бубрега, позивају се све особе широм света које живе са овом болешћу, да повећају знање о начину очувања здравља бубрега, да се информишу о свом здравственом стању и циљевима лечења. Поред тога, позивају се научници, стручњаци, здравствени радници, пацијенти, администратори, стручњаци за здравствену политику, владини званичници, нефролошке организације и фондације, да узму учешће у креирању одговарајуће здравствене политике која би обезбедила боље здравље пацијената са бубрежним обољењима и самим тим смањила оптерећење буџета предвиђеног за здравствену заштиту.

Стога, било би неопходно:

-    Подстицати грађанство да усвоји начела правилне исхране и здравог стила живота што подразумева вежбање (физичку активност), адекватну хигијену спавања, контролу дувана, приступ здравој води, превенцију климатских промена ради одржавања доброг здравља бубрега, дужег очувања функције бубрега код оболелих и повећања опште свести о значају здравља бубрега за очување општег здравља, а самим тим и живота појединца.

-    Проширити едукацију бубрежних пацијената (укључујући практичне савете о исхрани и начину живота) како би се оснажили заједно са њиховим партнерима у нези.

-    Дати могућност пацијентима и неговатељима да процене, разумеју и користе здравствене информације у вези са хроничном болешћу бубрега.

-    Захтевати од пружалаца здравствених услуга и организација пацијената за борбу против ове болести, да обезбеде квалитетне информације у вези са ХББ које би биле усклађене за различите нивое здравствене писмености.

-    Охрабрити и подржати лекаре у примарној здравственој заштити да унапреде знање у циљу побољшања препознавања ризика, уочавања раних симптома болести и контроле здравственог стања пацијената са ХББ.

-    Интегрисати превенцију хроничне болести бубрега и губитка функције бубрега у националне програме за незаразне болести који су од суштинског значаја за побољшање раног откривања и праћења лечења и неге бубрега на државном нивоу.

-    Информисати доносиоце одлука о утицају болести бубрега и отказивања бубрега на здравље становништва, последичном оптерећењу буџета и система здравствене заштите, како би се подстакло усвајање политика и алокација ресурса који се баве глобалним оптерећењем болестима бубрега, и тиме обезбедио бољи квалитет живота особа које живе са болестима бубрега и чланова њихових породица.

Извор : https://www.worldkidneyday.org/2022-campaign/


Проверите своје знање: Хронична болест бубрега - Да ли сте под ризиком да је добијете?

Проверите своје знање: Шта знате о вашим бубрезима?

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351