Међународни дан особа са инвалидитетом - 3. децембар 2021.

Међународни дан особа са инвалидитетом 2021.Светска популација данас броји преко 7 милијарди људи, a више од милијарду, или око 15 % светске популације, живи са неким обликом инвалидитета. Међутим, процењује се, да између 110 и 190 милиона одраслих житеља планете има озбиљних проблема у животном функционисању, што је између 2 % и 3,5 % особа старијих од 15 година. У државама чланицама Европског региона Светске здравствене организације 6 - 10 од 100 људи живи са инвалидитетом. Укупно, процењује се да 135 милиона људи у Европском региону живи са инвалидитетом. Са старењем становништва и све већом преваленцијом незаразних стања и болести, укључујући и повреде, овај број ће се повећавати у будућности.

Подаци добијени из Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији показују да се укупно 571 780 грађана може сматрати особама са инвалидитетом (ОСИ). У односу на укупну популацију од 7 186 862 грађана, то представља око 8 %. Међутим, овоме треба додати да је за 119 482 грађана статус инвалидитета непознат, што представља додатних 1,66 % укупне популације. Од укупног броја ОСИ, више од 58 % чине жене, док је мушкараца мало мање од 42 %.
Особе са инвалидитетом имају лошије здравље од својих вршњака без инвалидитета и суочавају се са широко распрострањеним препрекама у приступу услугама. Нека здравствена стања повезана са инвалидитетом доводе до лошег здравља и опсежних потреба за здравственом заштитом. Све особе са инвалидитетом имају исте опште здравствене потребе као и сви остали, и стога им је потребан приступ редовним здравственим услугама.
Међународни дан особа са инвалидитетом 2021
Годишње обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом проглашено је 1992. Године, резолуцијом 47/3 Генералне скупштине Уједињених нација. Овај дан има за циљ да промовише права и добробит особа са инвалидитетом у свим сферама друштва и развоја и да повећа свест о положају особа са инвалидитетом у сваком аспекту политичког, друштвеног, економског и културног живота. Овогодишњи Међународни дан особа са инвалидитетом треба да нас подсети да су особе које живе са инвалидитетом међу најугроженијом популацијом током пандемије.
Од марта 2020, свака особа на земљи је под утицајем драстичних политичких, друштвених и економских промена насталих као резултат домаћих и међународних одговора на COVID-19. Још у 2019. години у Европској Унији се више од половине особа са инвалидитетом осећало дискриминисано. Оне имају већи ризик од сиромаштва или социјалне искључености у односу на особе без инвалидитета. Глобална криза COVID-19 продубљује већ постојеће неједнакости, разоткривајући обим искључености и наглашавајући да је рад на инклузији особа са инвалидитетом императив. Особе са инвалидитетом - милијарду људи - једна су од најискљученијих група у нашем друштву и међу најтеже погођенима у овој кризи по броју смртних случајева!
Чак и под нормалним околностима, мање је вероватно да ће особе са инвалидитетом приступити здравственој заштити, образовању, запошљавању и учествовању у заједници. Код великог броја људи са инвалидитетом су маргинализација, дискриминација, рањивост и експлоатација свакодневно присутни, те је иначе већи ризик од лоших исхода додатно увећан смањеним приступом рутинској здравственој нези и услугама рехабилитације, израженијом социјалном изолацијом, недовољно прилагођеним порукама јавног здравља, неадекватно структурираним услугама менталног здравља и недостатком приправности за хитне случајеве за особе са посебним потребама током пандемије.
Инклузија особа са инвалидитетом је суштински услов за очување људских права, одрживог развоја, мира и безбедности. Посвећеност остваривању права особа са инвалидитетом није само питање правде - то је улагање у заједничку будућност.
Позивамо стручњаке за јавно здравље, политичке представнике, заговорнике, присталице и сваког грађанина у свим заједницама, да уче из искустава људи који живе са инвалидитетом током ове пандемије и залажу се за значајнија улагања у социоекономске и грађевинске пројекте који ће смањити баријере са којима се суочавају особе са инвалидитетом у свакој заједници. Укључивање ове групе у доношење одлука би резултирало бољим одговором и опоравком од COVID-19, потпунијим сузбијањем вируса и обезбедио би се агилнији систем који може да одговори на сложене ситуације, где би се најпре дошло до оних који су најдаље.
Свако се може придружити и на друштвеним мрежама користећи хештег #IDPD | #EveryoneIncluded | #CRPD и промовишући овогодишњу тему „Лидерство и учешће особа са инвалидитетом у инклузивном, приступачном и одрживом свету после COVID-19 “.

Стратегија Уједињених нација за инклузију особа са инвалидитетом
Стратегија Уједињених нација за инклузију особа са инвалидитетом која је покренута у јуну 2019. године пружа основу за одрживи и трансформативни напредак у инклузији особа са инвалидитетом кроз све стубове рада Уједињених нација. Кроз Стратегију, систем Уједињених нација поново потврђује да је пуно и потпуно остваривање људских права свих особа са инвалидитетом неотуђиви, саставни и недељиви део свих људских права и основних слобода.
У октобру 2021. године, генерални секретар је поднео свој други извештај о корацима које је систем УН предузео у спровођењу Стратегије УН за инклузију особа са инвалидитетом 2020. С обзиром на утицај COVID-19  на особе са инвалидитетом, извештај такође садржи кратак осврт на реакцију на COVID-19 и опоравак који укључује инвалидност.
https://www.un.org/disabilitystrategy/sgreport

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351