Бука и здравствени значај буке у животној средини

bukaБука у животној средини је одувек представљала веома важан фактор квалитета живота, од античких до модерних времена. Са повећањем градских англомерација и броја становника у њима проблем буке је постајао све израженији јер свака људска активност производи одређени ниво буке, директно и индиректно.

Међу бројним негативним психолошким последицама које се код становништва угроженог комуналном буком могу очекивати, ремећење спавања сматра се основним и најважнијим. На основу нивоа буке, у највећем броју земаља лимит установљен за неометано спавање је 30 dB у затвореним просторијама. Потенцијал узнемиравања буком у великој мери зависи од временског тока. Испрекидана бука има негативније ефекте на спавање од сталне, посебно у периодима дубоког спавања јер нагле промене у осцилацији звука доводе до буђења.

Потенцијал узнемиравања буком такође зависи и од фреквенцијске расподеле буке. Тонална бука коју карактерише појединачна фреквенцијска компонента која се чујно издваја из укупног звука поседује врло висок потенцијал за узнемиравање. Најпознатији пример тоналне буке јесте звук који производе комарци, сличан фреквенцијски садржај може се наћи и при раду разних електромотора и вентилационих система. У досадашњим теренским и лабораторијским студијама доказано је да бука продужава време неопходно да се заспи, чини спавање површним и доводи до честих буђења. Ефекти повишеног нивоа буке после буђења испољавају се у виду умора, смањења радне способности и дугорочним психо-социјалним и здравственим ефектима. Излагање повишеном нивоу буке такође се изучава и као фактор ризика кардиоваскуларних обољења, примарно артеријске хипертензије и исхемијске болести срца.
buka merenje
Мерење нивоа буке у животној средини

Према Закону о заштити од буке у животној средини (“Сл.гласник РС”, бр. 96/2021) свако правно лице које емитује било коју врсту буке дужно је да прати њен утицај на животну средину и да имисију ограничи према акустичним зонама у складу са Уредбом о индиктаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Сл.гласник РС” 75/2010). Мерења нивоа буке се најчешће обављају за потребе праћења утицаја буке на животну средину коју емитују угоститељски објекти, индустријска постројења, продајни објекти, итд.
meenje buke
Мерења нивоа буке у животној средини се обављају на захтев корисника, самоиницијативно или по налогу државних органа. Корисник доставља попуњен захтев и Решење надлежног органа, ако је исто основ за мерење, електронском поштом, писмом или лично у архиву Градског завода за јавно здравље, Београд. Након пријема захтева кориснику ће бити достављена понуда и по прихвату исте започиње се реализација. Мерења се обављају у затвореном и на отвореном простору, према спецификацији захтева.
buka merenje
Градски завода за јавно здравље Београд је овлашћен за мерења нивоа буке у животној средини према Решењу Министарства заштите животне средине Републике Србије, број 353-01-00203/2020-03 и иста спроводи према важећим законским регулативама Републике Србије.
merenje bukemerenje buke

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351