Здравствени значај буке у животној средини

deca bukaБука је једна од појава које су, у већој или мањој мери, нераскидиво повезане са животом и људским активностима, пре свега, у густо насељеним градским срединама.

Комуналну буку чине сви они звукови који потичу од саобраћаја и превозних средстава, индустријских погона, градилишта, тешких машина, из угоститељских објеката (ресторана, кафића, дискотека...), као и из непосредног окружења које чини наш комшилук било да смо код куће или на радном месту, и довољно су гласни да могу да утичу на наш организам, били ми свесни тог утицаја или не.

Из тих разлога, 1972. године, Светска Здравствена Организација (СЗО) је сврстала буку у групу загађивача. На буку се људски организам не може навићи, а негативан утицај буке се може запазити у свим системима у нашем организму. Међу бројним негативним психолошким последицама које се код становништва угроженог комуналном буком могу очекивати, поремећај спавања сматра се основним и најважнијим. На основу нивоа буке, у највећем броју земаља лимит установљен за неометано спавање је 30 dB.

Испрекидана бука има негативније ефекте на спавање од сталне, посебно у периодима дубоког спавања. У досадашњим теренским и лабораторијским студијама доказано је да бука продужава време неопходно да се заспи, чини спавање површним и доводи до честих буђења. Ефекти буке после буђења испољавају се у виду умора, смањења радне способности и могу бити са дугорочним психо-социјалним и здравственим ефектима. Изложеност буци се такође изучава и као фактор ризика за развој кардиоваскуларних обољења, пре свега повишеног крвног притиска и исхемијске болести срца.

Мерење нивоа буке у животној средини

Мерења нивоа буке у животној средини се обављају на захтев корисника, самоиницијативно или по налогу државних органа. Корисник доставља попуњен захтев и Решење надлежног органа, ако је исто основ за мерење, електронском поштом, писмом или лично у архиву Градског завода за јавно здравље Београд. Након пријема захтева кориснику ће бити достављена понуда и по прихвату исте започиње се реализација. Мерења се обављају у затвореном и на отвореном простору, према спецификацији захтева.

Према Закону о заштити од буке у животној средини (“Сл.гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010) свако ко емитује било коју врсту буке дужан је да прати њен утицај на животну средину и да имисију ограничи према намени референтног простора у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Сл.гласник РС” 75/2010). Мерења буке се најчешће обављају за потребе праћења утицаја буке на животну средину коју емитују угоститељски објекти, индустријска постројења, саобраћај, итд.

Градски завод за јавно здравље Београд је овлашћен за мерења нивоа буке у животној средини према Решењу Министарства заштите животне средине Републике Србије, број 353-01-00203/2020-03 и иста спроводи према важећим законским регулативама Републике Србије.

Преузмите захтев за мерење буке у животној средини

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351