„Podrži dojenje - osnaži roditelje. Sada i ubuduće” - Nacionalna nedelja promocije dojenja 2019.

dojenjeU skladu sa „KALENDAROM ZDRAVLJA“ 40. nedelja u godini je „NACIONALNA NEDELJA PROMOCIJE DOJENJA“ u Republici Srbiji. Nacionalna nedelja dojenja 2019. obeležava  se od 30.09. do 07.10. pod sloganom "Osnažimo roditelje, omogućimo dojenje".

Podršku majkama koje doje moguće je obezbediti na različite načine. Tradicionalno, podršku pruža uža, ali i šira porodica. Potrebna je podrška šire okoline, zdravstvenih radnika, prijatelja, kao i zajednice u celini. Lako dostupna, najnovija naučna dostignuća i informacije zasnovane na dokazima majkama i porodicama omogućiće lakše odluke i prevazilaženje poteškoća koje mogu uticati na dojenje i tok dojenja.

Telefonsko savetovalište „Halo Beba“ u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd kontinuirano radi na promociji dojenja, podršci majkama da doje svoju decu i podsticaju ostalih članova porodice da podrže majke u ovim naporima. Kao i prethodnih godina, obeležićemo Nacionalnu nedelju promocije dojenja brojnim aktivnostima a u skladu sa sloganom i temom.

Uvek možete besplatno preuzeti mobilnu aplikaciju “Halo beba o dojenju”. Isto tako na sajtu www.halobeba.rs širimo znanje o dojenju.

Da bismo omogućili dojenje, svi ga moramo zaštititi, promovisati i podržavati.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351