Svetska nedelja dojenja

dojenjeIstupi za dojenje - edukuj i podrži

Svetska nedelja dojenja je kampanja Svetske alijanse za dojenje (WABA) koja se obeležava širom sveta od 01. do 07. avgusta. Ove godine kampanja se obeležava pod sloganom „Istupi za dojenje - edukuj i podrži“. Pandemija virusa COVID 19 promenila je rad čitavih sistema, država, porodica i pojedinaca. Države su usmerile sve svoje zdravstvene, ali i nezdravstvene resurse,  u borbu protiv virusa, stoga su mnoge bitne oblasti roditeljstva ostale uskraćene za iste.

Dojenje je i pre pandemije bilo krhko. Procenti dojenih beba su rasli sporo ali sa nadom da podrška, trud i zalaganje društva u celini može doprineti da broj dojenih beba raste iz dana u dan. Pored svih svojih prednosti dojenje igra važnu ulogu u borbi protiv neuhranjenosti, obezbeđujući hranu i smanjenje nejednakosti.

Svetska nedelja dojenja 2022. fokusira se ka osnaživanju i povećanju kapaciteta učesnika koji će zaštititi, podržati i promovisati dojenje u svim nivoima društva. Ovi učesnici su lanac podrške dojenju. Povećanje kapaciteta svih učesnika u lancu podrške, kroz edukaciju i transformaciju postojećeg sistema, pomoći će da se stvore ustanove prijateljski nastrojene ka dojenju, podržavajuća okruženja i radna mesta, zasnovana na naučno baziranim nacionalnim politikama i činjenicama.
 
Vlade, zdravstvene ustanove, poslodavci i udruženja treba da budu informisani, edukovani i osnaženi da ojačaju i unaprede svoje kapacitete kako bi izgradili i obezbedili okruženja u kojima je podržano dojenje za porodice u svetu i nakon pandmije.

Ciljevi ovogodišnje kampanje su:

Informisati
ljude o njihovoj ulozi u učvršćivanju karika u lancu podrške dojenju

Učvrstiti
dojenje kao deo zdrave i sigurne ishrane i smanjenja nejednakosti

Angažovati
pojedince i organizacije u lanacu podrške dojenju

Podsticati
učesnike i sistem za promene iz korena

Telefonsko savetovalište „Halo Beba“ u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd kontinuirano radi na podršci majkama da doje svoju decu i podsticanju ostalih članova porodice da podrže majke u ovim naporima.

Ukoliko imate pitanja vezana za dojenje, dileme i nedoumice možete nam se obratiti na telefon savetovališta 011/71-58-444, koji radi 24 časa dnevno, svakog dana u godini ili odgovore naći na sajtu www.halobeba.rs ili instalirati mobilnu aplikaciju Bebbo.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351