Povrede od petardi - kako ih sprečiti

Петарде

Svake godine uoči i tokom novogodišnjih i božićnih praznika hiljade ljudi širom sveta biva povređeno, a nemali broj i smrtno strada usled nedozvoljene i neadekvatne upotrebe pirotehničkih sredstava, i to najčešće petardi i vatrometa. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da gotovo 40% povređenih predstavljaju deca do 14 godina starosti, a dečaci se povređuju tri puta češće od devojčica.

Delovi tela koji najčešće stradaju su prsti, šake i oči.

Петарде повреде

Opekotine čine gotovo polovinu povreda nastalih od petardi i vatrometa (opekotine lica, šaka i zglobova ručja), a nisu retke ni delimične ili potpune amputacije jednog ili više prstiju na rukama. Takođe, veoma često dolazi do povreda očiju, kao i oštećenja sluha.

Петарде повреде

Pod nepravilnom upotrebom petardi i vatrometa podrazumeva se nepridržavanje pisanih uputstava za upotrebu, kao i njihov neadekvatan transport i čuvanje.

Петарде повреде

U cilju sprečavanja nastanka ovih povreda roditelji i staratelji deci mlađoj od 14 godina ne treba da dozvole upotrebu pirotehničkih sredstava (petardi i vatrometa), dok deca starija od 14 godina treba da budu pod strogim roditeljskim nadzorom prilikom korišćenja istih.

Prilikom kupovine i korišćenja pirotehničkih sredstava treba se pridržavati sledećih saveta:

 

 ватрица

Pirotehnička sredstva nikako ne praviti samostalno  (u domaćoj radinosti)!

 ватрица

Pirotehnička sredstva uvek kupovati u ovlašćenim prodavnicama (nikako kod uličnih prodavaca ili na pijačnim tezgama)!

 ватрица

Pre upotrebe treba ih čuvati na tamnom i suvom mestu, van domašaja dece!

 ватрица

Pre upotrebe uvek pažljivo pročitati i pridržavati se uputstava i upozorenja proizvođača!

 ватрица

Koristiti ih  samo na otvorenom prostoru i na bezbednoj udaljenosti od zapaljivih materija i tkanina!

 ватрица Prilikom upotrebe postarati se da drugi ljudi budu na bezbednom odstojanju!
 ватрица Petarde uvek paliti jednu po jednu!
 ватрица Nikada nemojte pokušavati da ponovo upalite petarde ili vatromet koji su već jednom upaljeni ali se iz nepoznatih razloga nisu aktivirali!
 ватрица Prilikom paljenja vatrometa pored sebe uvek  imati kantu/flašu/crevo  sa vodom u slučaju izbijanja eventualnog požara!
 ватрица NEMOJTE BACATI PETARDE NA LJUDE I ŽIVOTINJE, MOŽETE IH OZBILJNO POVREDITI!
 ватрица Alkohol i petarde/vatromet NE IDU ZAJEDNO!

Šta raditi ukoliko do povrede dođe?

  • S obzirom da su opekotine najčešće povrede, povređeno mesto što pre ohladiti.
  • Manju opekotinu staviti pod mlaz hladne vode ili preko nje staviti mokru hladnu krpu, ali nikako led!
  • Kod većih opekotina obavezno potražiti medicinsku pomoć!
  • Kod dubokih posekotina ili otkidanja prstiju i drugih delova ekstremiteta- što pre   zaustaviti krvarenje, ranu prekriti sterilnom gazom i podići povređeni deo tela, dok se ne pruži adekvatna medicinska pomoć.
  • KOD POVREDE OKA OD PETARDI I VATROMETA NE POSTOJI ADEKVATNA PRVA POMOĆ,
  • TREBA ŠTO HITNIJE POTRAŽITI MEDICINSKU POMOĆ!

Ne zaboravite...

Upotreba petardi i ostalih pirotehničkih sredstava regulisana je Zakonom o javnom redu i miru Republike Srbije, u kome se ističe da će svako ko naruši isti ili ugrožava sigurnost građana paljenjem pirotehničkih sredstava biti kažnjen, novčano (10.000-50.000 RSD) ili društveno-korisnim radom (40-120 sati), a ukoliko se prekršaj izvrši u grupi, za počinioce je predviđena i zatvorska kazna u trajanju od 30-60 dana.

Razmislite...

ZAR NIJE BOLJE DA PIROTEHNIČKA SREDSTVA PREPUSTITE PROFESIONALCIMA, A VI  SAMO DA UŽIVATE U NJIMA SA SVOJIM NAJMILIJIMA

 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351