Vanredna kontrola kvaliteta vazduha uzrokovana požarom na deponiji Vinča

депонија винча

Zbog potencijalnog zagađenja vazduha koje može biti uzrokovano požarom koji promenjivim intenzitetom gori na deponiji Vinča - JKP Gradska čistoća, nadležne službe Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd preduzele su sledeće aktivnosti: Obilazak terena i vršenje trenutnih merenja parametara: parcijalni pritisak kiseonika, CO, Cl2, SO2, NO2 na područjima gde je prisutan dim:

Uspostavljanje vanrednih mernih mesta na lokacijama:

 1. Ulica Darinke Jevrić br. 35 u blizini OŠ Milena Pavlović Barili, sa parametrima:
  suspendovane čestice PM10, sa analizom TM, PAH, joni, (od 06.06.2017.) BTEX,
 2. Ulica 109 Nova br 15, sa parametrima:
  Ukupne suspendovane čestice +PUF, sa analizom TM, PAH, joni, BTEX, fenolne materije, formaldehid, akrolein, amonijak
 3. Agencija za zaštitu životne sredine, ulica Ruže Jovanovića 27a, sa parametrima:
  Ukupne suspendovane čestice +PUF, sa analizom TM, PAH, joni, BTEX, fenolne materije, formaldehid, akrolein, amonijak, uz redovan monitoring SEPA
 4. Crpna stanica Vinča, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija sa parametrima:
  CO, SO2, NOX - automatski monitoring, suspendovane čestice PM10, sa analizom TM, PAH, joni, BTEX, fenolne materije, formaldehid, akrolein, amonijak

 

Povećana učestalost uzorkovanja na mernim mestima redovnog monitoringa:

 1. AMS Ovča, ulica Prvog maja 2a:
  Svakodnevno uzorkovanje, umesto svakih 7 dana , sledećih parametara:
  suspendovane čestice PM10, sa analizom TM, PAH, joni
 2. Krnjača, ulica Grge Andrijanovića 8:
  Svakodnevno uzorkovanje, umesto svakih 7 dana, sledećih parametara:
  suspendovane čestice PM10, sa analizom TM, PAH, joni

suspendovane čestice PM10, sa analizom TM, PAH, joni (od 06.06.2017.), BTEX, fenolne materije, formaldehid, akrolein, amonijak (od 08.06.2017.)


Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351