Evropska nedelja testiranja na HIV 2014.

Evropska nedelja testiranja na HIV ove godine je posvećena studentima, jer veći deo mlađe populacije koja živi sa HIV-om čine studenti.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je u saradnji sa  Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata I udruženjem građana Q klub, a u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije "dr Milan Jovanović Batut", učestvovao u  savetovanju I testiranju na HIV, koje je u  u večernjim satima rađeno u studentskim domovima.


Akcijom je obuhvaćeno 195 studenata.

U okviru 1. decembarske kampanje u Savetovalištu za HIV/AIDS i PPI Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd savetovane  su i testirane na HIV 203 osobe. Najviše savetovanih I testiranih osoba je bilo  uzrasta 20-49 godina (72%), oba pola su bila podjednako zastupljena, a najčešći razlog dolaska na testiranje  je bio rizičan heteroseksualni odnos (75%).


Iako je prvodecembarsko savetovanje i testiranje na HIV tradicija koja traje godinama, svi zainteresovani građani mogu da se savetuju I testiraju na HIV tokom cele godine pod istim uslovima-besplatno i anonimno.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351