Svetski Dan zdravlja - 7. IV 2015. – Koliko je vaša hrana bezbedna?

svetski dan zdavlja 2015

Svetski Dan zdravlja proslavlja se 7.aprila svake godine, odnosno na dan kada se obeležava rođendan Svetske zdravstvene organizacije osnovane 1948.godine. Ove godine tema Dana zdravlja je zdravstvena ispravnost hrane, sa sloganom “Koliko je vaša hrana bezbedna? Bezbednost hrane od njive do trpeze”

Pristup dovoljnim količinama zdravstveno bezbedne i kvalitetne hrane predstavlja osnov za održanje života i očuvanje dobrog zdravlja. Nebezbedna hrana predstavlja hranu koja sadrži štetne bakterije, viruse, parazite, ili štetne hemijske supstance. Bolesti povezane sa neispravnom hranom su obično infektivne ili toksične po svojoj prirodi.О

ne mogu biti uzrokovane bakterijama, virusima, parazitima ili hemijskim supstancama koje ulaze u ljudski organizam konzumiranjem neispravne hrane, odnosno putem zagađene vode ili hrane. Patogeni mikroorganizmi u hrani mogu uzrokovati više od 200 različitih oboljenja, a kao najopasnije izdvajaju se teški oblici dijareje ili životno-ugrožavajuće infekcije kao što je meningitis. Bolesti praćene dijarejom uzrokovane zagađenom hranom ili vodom, godišnje usmrte oko 2 miliona osoba, uključujući i veliki broj dece. Hemijski zagađivači, bilo da su poreklom iz prirode ili nastali usled ljudske aktivnosti, mogu uzrokovati akutno trovanje, a dugotrajnom konzumacijom oboljenja kao što je rak. Bezbednost hrane, i sigurnost ishrane i hrane su neraskidivo povezani. Nebezbedna hrana stvara začarani krug bolesti i loše uhranjenosti, što naročito pogađa novorođenčad, malu decu, stare i bolesne. Bolesti uzrokovane hranom usporavaju društveno-ekonomski razvoj opterećujući sisteme zdravstvene zaštite, a takođe štete i nacionalnoj ekonomiji, turizmu i trgovini. U današnje vreme, hrana prelazi i više nacionalnih granica od mesta gde je proizvedena do mesta gde se konzumira, i zato dobra saradnja između državnih institucija, proizvođača i potrošača pomaže da se osigura bezbedna hrana.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd svakodnevno se vrše analize zdravstvene, odnosno hemijske i mikrobiološke, ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe, uzorkovanih i ispitanih po zahtevu sanitarne inspekcije ili po zahtevu proizvođača i uvoznika.

Takođe, redovno se obavljaju zdravstveni sanitarni pregledi lica zaposlenih na poslovima: javnog snabdevanja vodom za piće, proizvodnje, prometa i usluživanja životnih namirnica, ishrane i nege u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj određenih kategorija lica, kao i osoblja u restoranima društvene ishrane, objektima brze hrane, poslastičarnicama i restoranima, hotelima. Tokom cele godine, stručnjaci GZZJZ ostvaruju saradnju sa medijima u vidu intervjua za natpise u novinama i priloga za emisije na radiju i televiziji sa brojnim edukativnim sadržajima vezanim za: - principe pravilne ishrane; - ishranu vulnerabilnih populacija (deca, korisnici narodnih kuhinja); - važnost pridržavanja principa dobre higijenske prakse; - obeležavanje hrane – podaci važni za potrošače; - uticaj zagađivača iz hrane na zdravlje potrošača, - ispravnost posuđa, ambalaže za hranu itd.

Referenca: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/en/

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351