10. maj - Međunarodni dan fizičke aktivnosti 2023.

физ. активностSvake godine, 10. maja, pod sloganom „Kretanjem do zdravlja“, obeležava se Međunarodni dan fizičke aktivnosti, u sklopu globalne inicijative koju zemlje članice Svetske zdravstvene organizacije (SZO) sprovode od 2002. godine u cilju promovisanja fizičke aktivnosti kao ključne aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja i dobrobiti svakog čoveka.Ova inicijativa je pokrenuta nakon objavljivanja Izveštaja o svetskom zdravlju, u kome je istaknuto da fizička neaktivnost, uz nezdravu ishranu i upotrebu duvana, predstavlja jedan od glavnih rizika koji doprinose globalnom obolevanju i umiranju od hroničnih bolesti poput bolesti srca i krvnih sudova, dijabetesa, različitih karcinoma i respiratornih oboljenja, koja u velikoj meri mogu biti sprečena ili njihove posledice ublažene promenom načina života.
 
физичка активност 
Nažalost podaci iz zemlje i sveta ukazuju da poslednjih godina fizička neaktivnost prerasta u pravu pandemiju, u svim uzrasni kategorijma.

U svetu, više od četvrtine odrasle populacije- 1,4 milijarde odraslih osoba, odnosno svaka treća žena i svaki četvrti muškarac, su nedovoljno fizički aktivni. U mlađoj populaciji, preko 80% adolescenata ne upražnjava preporučeni minimum fizičke aktivnosti.

U Republici Srbiji, prema poslednjem Istraživanju zdravlja stanovnika iz 2019. godine, gotovo 41% odraslih ispitanika je bilo nedovoljno fizički aktivno (46% žena i 36% muškaraca). Populacija od 15 i više godina sedi u proseku oko 4,7 sati dnevno (najviše stanovnici Beograda- gotovo 5,8 sati). Ekscesivnom sedentarnom stilu života (sedenje 420 i više minuta tokom jednog dana) je bilo izloženo 23% stanovnika Srbije starosti 15 i više godina. Preporučenih 30 minuta dnevno u hodanju ili vožnji bicikla provodilo je samo 9,7% ispitanika. Tek svaki jedanaesti stanovnik se bavi fitnesom, sportom ili rekreacijom najmanje 3 puta nedeljno u trajanju od najmanje 10 minuta.

ADEKVATNA FIZIČKA AKTIVNOST DOPRINOSI SMANJENJU BROJA PREVREMENIH SMRTI ZA GOTOVO 5 MILIONA GODIŠNJE!
 
U cilju očuvanja i unapređenja zdravlja Svetska zdravstvena organizacija preporučuje najmanje 150 do 300 min. umerene aerobne aktivnosti (ili 75-150 min. intenzivne aerobne aktivnosti) nedeljno za odrasle osobe, kao i prosečno 60 minuta umerene aerobne fizičke aktivnosti dnevno za decu i adolescente.


ZAŠTO JE VAŽNA REDOVNA FIZIČKA AKTIVNOST?

Biti fizički aktivan jedna je od najvažnijih radnji koju ljudi svih starosnih grupa mogu preduzeti da bi očuvali ili poboljšali svoje zdravlje.

Prednosti i koristi fizičke aktivnosti su brojne:
 • Fizička aktivnost, poboljšava metabolizam šećera u krvi, smanjuje količinu masti u organizmu, snižava krvni pritisak, smanjuje zadržavanje hrane u crevima i povećava nivo andioksidanasa, i na taj način smanjuje rizik od nastanka brojnih hroničnih oboljenja i poremećaja zdravlja - bolesti srca i krvnih sudova, moždanog udara, šećerne bolesti, karcinoma (pre svega debelog creva, dojke, pluća, prostate, jetre, endometrijuma) i dr.
 • Bavljenje fizičkom aktivnošću održava i poboljšava zdravlje mišićno-skeletnog sistema, kontroliše telesnu težinu, sprečava nastanak osteoporoze i padova (posebno u starijem životnom dobu), kao i posledičnih fraktura i invaliditeta.
 • Fizička aktivnost umanjuje psihološke i emocionalne posledice sedentarnog načina života kao što su stres, napetost, depresija, usamljenost.
 • Оna poboljšava kvalitet sna, jača samopouzdanje, poboljšava kognitivne funkcije i celokupno mentalno zdravlje.
 •  I pojedinac i zajednica imaju brojne socio- ekonomske koristi fizičke aktivnosti koje se ogledaju pre svega u smanjenju troškova lečenja, povećanju radne produktivnosti i kreiranju zdravijeg psihičkog i socijalnog okruženja.

KORISTI FIZIČKE AKTIVNOSTI ZA DECU I OMLADINU

Redovna fizička aktivnost tokom detinjstva i adolescencije pomaže u razvoju mišićno skeletnog sistema, neuromišićnog sistema (koordinacije i kontrole pokreta), zdravog kardiovaskularnog sistema, smanjuje rizik od nastanka gojaznosti, kao i rizik od nastanka brojnih hroničnih bolesti u kasnijem životu.

 Učešće u fizičkim aktivnostima pomaže i u socijalnom i emocionalnom razvoju, jača sigurnost u  sebe, poboljšava sticanje i održavanje socijalnih veština.

Mladi ljudi koji su fizički aktivni  imaju bolju pažnju i pamćenje, i shodno tome  bolji uspeh u školi, a  pretpostavnja se i da ređe razvijaju loše navike kao što su zloupotreba duvana, alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci.

OSNOVNE PREPORUKE ZA FIZIČKU AKTIVNOST
 • Budite fizički aktivni čitavog života- kad god i koliko god je to moguće!
 • Trudite se da što manje sedite!
 • Menjajte frekvenciju, intenzitet, trajanje i vrstu fizičke aktivnosti.
 • Odraslim osobama se preporučuje najmanje 150 minuta umerene aerobne aktivnosti i najmanje dve epizode aktivnosti za jačanje mišića nedeljno.
 • Izvodite vežbe fleksibilnosti dva i više puta nedeljno.
 • Mala deca treba da provode najmanje 180 minuta dnevno u raznim vrstama fizičkih aktivnosti bilo kog intenziteta.
 • Školska deca i adolescenti treba da budu fizički aktivni najmanje 60 minuta dnevno svakog dana u nedelji!
 • Deci i mladima ograničiti sedenje ispred ekrana na najviše dva sata dnevno
 • Osobama starijim od 65 godina dodatno se preporučuju aktivnosti za poboljšanje ravnoteže i koordinacije
 • Dodatna fizička aktivnost ima dodatne korisne efekte na zdravlje
 • Fizička aktivnost uvek treba da se sprovodi u bezbednom okruženju uz upotrebu adekvatne opreme.

piramida fizicke aktivnosti
Ukoliko želite da budete više fizički aktivni na  svom radnom mestu i na taj način učinite dodatno dobro svome zdravlju, pogledajte preporučene Vežbe istezanja na radnom mestu.

Ukoliko želite da proverite svoje znanje o fizičkoj aktivnosti to možete učiniti popunjavanjem testa „Šta znate o fizičkoj aktivnosti“.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351