Dijalog o prevenciji negativnih iskustava iz detinjstva u Srbiji

Nacionalni dijalog o sprečavanju negativnih iskustava iz detinjstva (Adverse Childhood Experiences (ACEs) održan je u Beogradu 14. jula 2015, čiji su domaćini bili Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Ministarstvo zdravlja i Svetska zdravstvena organizacija.

Oko 40 učesnika je prisustvovalo ispred ministarstava zdravlja, rada i socijalne politike, obrazovanja, unutrašnjih poslova i pravde, Kancelarije javnog tužioca, Zaštitnika građana, Instituta za javno zdravlje Srbije, organizacije civilnog društva i Ujedinjenih nacija za decu (UNICEF).

Dr Dušanka Matijević, direktor Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, pozdravila je učesnike seminara i istakla dugu tradiciju Zavoda u prevenciji nasilja i povreda, uključujući preventivne programe o zlostavljanju dece.


Pozdravima se priključila dr Miljana Grbić, šef kancelarije SZO u Srbiji, koja je naglasila veliki teret stavljen na zdravstvene sisteme i društvo u celini, zbog posledica negativnih iskustava iz detinjstva i važnosti preventive. Ovo bi moglo biti adekvatno obrađeno kroz koordiniran odgovor države u cilju prevencije, u skladu sa planom Zdravlje 2020.

Ispred Ministarstva zdravlja, prisutne je pozdravila Dr Aleksandra Vlačić i naglasila posvećenost zdravstvenog sektora u sprečavanju i reagovanju na zlostavljanje deteta. Dr Milena Paunović, vodeći autor studije "Nepovoljna iskustva iz detinjstva među studentima u Srbiji" pozdravila je prisutne, podsećajući ih na potrebu za jačanjem nacionalnih kapaciteta za multisektorski odgovor u Srbiji.

Efekti negativnih iskustava iz detinjstva

Po anketi čije su rezultate predstavili dr Marija Marković i dr Katarina Vojvodić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, polovina ispitanih studenata doživelo je jednu ili više negativnih iskustava. Oni koji imaju 4 ili više negativnih iskustava iz detinjstva, ranije počinju da konzumiraju duvan (3,3 puta češće) i alkohol (1,6 puta češće), devojke češće ostaju trudne u tinejdžerskom dobu (11,7 puta češće), a mnogo je više i pokušaja samoubistva (78,2 puta više).

SZO radi na prevenciji nasilja

Dr Dineš Seti, Program menadžer za nasilje i prevenciju povreda u SZO/Evropa, predstavio je "Ulaganje u decu: Akcioni plan za prevenciju zlostavljanja deteta u Evropi" i opisao kako će SZO podržati države članice da ostvare 3 cilja: bolji nadzor, jači razvoj politike i sprovođenje preventivnih programa zasnovanih na dokazima. On je naglasio visoke društvene troškove zbog zlostavljanja i činjenicu da je ulaganje u prevenciji bilo isplativo.

Gospođa Dimitrinka Jordanova Peševska, konsultant SZO u prevenciji nasilja, predstavila je situacionu analizu o zlostavljanju dece u Srbiji, razvijenu u saglasnosti sa zainteresovanim stranama iz različitih sektora i istakla prednosti i mane. Predstavljeni su i rezultati koje Srbija ostvaruje i "Evropske činjenica i globalni izveštaj o stanju prevencije nasilja 2014".

Sledeći koraci

Usledila je debata koja pokriva mnoga važna pitanja kao što su obaveze različitih sektora, potreba za koordinisanim preventivnim merama na nacionalnom nivou, potreba za izgradnjom kapaciteta i alokaciju resursa, kao i značaj deljenja podataka i informacija između različitih sektora za zaštitu prava deteta.

Sastanak je zaključen dogovorom da je nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu od zlostavljanja jedinstvena prilika za unapređenje preventivnog delovanja i zaštitu dece, kao i prekida telesnog kažnjavanja na svakom nivou.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351