Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Savet nedelje

savet nedelje 157 lat
 • mb analize
  Laboratorijske analize: informacije
 • politika zastiet ziv sred
  Status laboratorijskih analiza
 • analiza vode 1
  Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
 • санитарни прегледи
  Sanitarni pregledi

Novi edukativni program GZZJZ Beograd u podršci sprečavanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

pas edukacija 2022.Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je, u okviru projekta koji finansijski podržava Sekretarijat za zdravstvo Gradske uprave Grada Beograda, održao prvi edukativni seminar pod nazivom „Psihoaktivne supstance i mladi – borba emocija i znanja“. Seminar je akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i namenjen je nastavnicima i saradnicima srednjih škola. Obuka je realizovana 5. novembra 2022. godine u prostorijama Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, i prisustvovao joj je ukupno 21 polaznik iz šest beogradskih srednjih škola.

Međunarodni projekat CRxSiSS

medjunarodni projekatOdržan četvrti kurs u okviru međunarodnog projekta CRxSiSS u Velenju, Slovenija
  
Predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd su prisustvovali četvrtom kursu u okviru međunarodnog Projekta „Poređenje resursa različitih subjekata u vanrednim situacijama“ (CRxSiSS - Comparing Resources for Subjects in Severe Situation, ERASMUS, KA2). Kurs je bio namenjen predavačima i polaznicima u okviru edukacije odraslih. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je jedan od partnera u projektu, a organizatori kursa su bili partneri iz Slovenije (Zaposlitveni center GEA) i Portugala (Associação Intercultural para todos, IAFA).

I u novoj školskoj godini – u borbi protiv psihoaktivnih supstanci

pas radioniceGradski zavod za javno zdravlje Beograd je, u okviru projekta koji finansijski podržava Sekretarijat za zdravstvo Gradske uprave Grada Beograda, započeo sprovođenje novog ciklusa edukativnog programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”.

Dvodnevna obuka je realizovana u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd 21 - 22. oktobra 2022. godine. Seminar je pohađalo 15 prosvetnih radnika i saradnika iz 8 osnovnih i jedne muzičke škole sa teritorije Grada Beograda.

Grip 2022.

grip 2022Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom (rukovanje, poljubac) ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima..

Simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja (ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti).

Oktobar – mesec pravilne ishrane 2022.

dan hrane 2022Dečja likovna ostvarenja u Biblioteci grada Beograda

Oktobar - mesec pravilne ishrane i Svetski dan hrane Gradski zavod za javno zdravlje tradicionalno obeležava u saradnji sa beogradskim predškolskim ustanovama. Četvrtu godinu zaredom, zajedničke aktivnosti koje se ovim povodom realizuju, dobijaju na vidljivosti i prepoznatljivosti kroz uspešnu saradnju Gradskog zavoda za javno zdravlje sa Bibliotekom grada Beograda.

Svetski dan hrane 2022.

Hrana je neophodna svima – ne ostavimo nikoga iza sebe!

dan hrane 2022Dok se, sa manjim ili većim uspehom, čitav svet bavi sagledavanjem i saniranjem dugoročnih posledica pandemije COVID-19 i dok istovremeno traje borba sa drugim duboko ukorenjenim problemima globalnog društva, svedoci smo stalno dolazećih novih pretnji i iskušenja.

Slogan koji prati ovogodišnju globalnu kampanju glasi „Unapređenje proizvodnje hrane = bolja ishrana = zdravija životna sredina = bolji kvalitet života: da ne ostavimo nikog iza sebe”, i ima za cilj da podstakne osećaj lične i kolektivne odgovornosti, da probudi solidarnost i aktivizam, kako u svakom od nas ponaosob, tako na nivou zajednica i društva u celini.

Zadovoljstvo korisnika stacionarnom zdravstvenom zaštitom u Beogradu

anketaPored brige o zdravlju stanovništva, veoma važan zadatak zdravstvenog sistema je da odgovori na nemedicinska očekivanja pacijenata, odnosno da unapredi njihovo zadovoljstvo. Zbog toga se, u okviru praćenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, prati i analizira zadovoljstvo pacijenata u ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite.

Listerioza

ListeriaListerioza je bakterijska crevna infekcija koja nastaje nakon konzumiranja hrane kontaminirane bakterijama iz roda Listeria, najčešće vrstom Listeria monocytogenes. Ova bakterija je široko rasprostranjena u prirodi, može se naći u zemljištu, vodi i digestivnom traktu životinja. Povrće može biti kontaminirano preko zemljišta. Hrana se može kontaminirati tokom procesa pripreme, tako da se bakterija može umnožiti do nivoa koji može izazvati oboljenje tokom distribucije ili skladištenja hrane.

Majmunske boginje

Majmunske boginje su zoonoza, bolest slična velikim boginjama kod ljudi.

Majmunske boginje (engleski: Monkeypox) su prvi put otkrivene 1958. godine kod majmuna koji su se koristili za sprovođenje istraživanja na životinjama. Prvi slučaj obolevanja od majmunskih boginja kod ljudi zabeležen je 1970. godine kod 9 - mesečnog dečaka u Zairu, danas Demokratska Republika Kongo. Od tog vremena, majmunske boginje su postale endemske u Demokratskoj Republici Kongo, a proširile su se i na druge afričke zemlje, uglavnom u centralnoj i zapadnoj Africi.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351