Квалитет рада у болницама у Београду

Болница собаБолнице у Београду се разликују по намени, величини, врсти, дужини хоспитализације, нивоу заштите, наставном статусу и опремљености, због чега показатељи квалитета превасходно служе самим болницама за праћење квалитета рада током различитих временских периода и за процену успешности примењених мера за унапређење квалитета.На основу анализе показатеља квалитета рада у 26 болница за период од 2007. до 2014. године, утврђено је да осам од девет дефинисаних показатеља показују позитивне промене:

  • просечна дужина болничког лечења у београдским болницама скраћена је са 10,8 на 9,1 дан;
  • број пацијената чије се лечење завршило смртним исходом лагано се смањује, односно стопа болничког леталитета смањена је са 3% на 2,8%;
  • једна четвртина свих смртних исхода се дешава у првих 48 сати од болничког пријема;
  • проценат обдукованих пацијената износи око 12% и има лагано растући тренд, а највише обдукција обави се у педијатријским болницама, што одговара резултатима из других држава;
  • проценат клиничких дијагноза које су подударне са обдукционим дијагнозама у 2014. години износи 88%, што је највећа вредност у анализираном периоду;
  • број медицинских сестара по заузетој постељи, као индиректан показатељ квалитета, има лагано растући тренд;
  • проценат пацијената који се прате по дефинисаном процесу здравствене неге је такође у порасту, сваки четврти болнички пацијент праћен је на овај начин;
  • број сестринских отпусних писама патронажној служби се повећава из године у годину, што говори о унапређењу квалитета сестринске неге.


Сваки трећи пацијент лечен је на одељењу интензивне неге, а заступљеност пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току исте епизоде болничког лечења повећан је за 1,1%, с тим што повећање вредности овог показатеља вероватно указује на боље евидентирање и извештавање.

Годишње се у болницама у Београду хоспитализује око 280.000 пацијената, са тенденцијом лаганог пораста. Највећи број пацијената, око 60% од укупног броја, лечи се у Клиничком центру Србије и четири клиничко-болничка центра.

Више текстова о овој теми

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351