Kvalitet rada u bolnicama u Beogradu

Болница собаBolnice u Beogradu se razlikuju po nameni, veličini, vrsti, dužini hospitalizacije, nivou zaštite, nastavnom statusu i opremljenosti, zbog čega pokazatelji kvaliteta prevashodno služe samim bolnicama za praćenje kvaliteta rada tokom različitih vremenskih perioda i za procenu uspešnosti primenjenih mera za unapređenje kvaliteta.


Na osnovu analize pokazatelja kvaliteta rada u 26 bolnica za period od 2007. do 2014. godine, utvrđeno je da osam od devet definisanih pokazatelja pokazuju pozitivne promene:

  • prosečna dužina bolničkog lečenja u beogradskim bolnicama skraćena je sa 10,8 na 9,1 dan;
  • broj pacijenata čije se lečenje završilo smrtnim ishodom lagano se smanjuje, odnosno stopa bolničkog letaliteta smanjena je sa 3% na 2,8%;
  • jedna četvrtina svih smrtnih ishoda se dešava u prvih 48 sati od bolničkog prijema;
  • procenat obdukovanih pacijenata iznosi oko 12% i ima lagano rastući trend, a najviše obdukcija obavi se u pedijatrijskim bolnicama, što odgovara rezultatima iz drugih država;
  • procenat kliničkih dijagnoza koje su podudarne sa obdukcionim dijagnozama u 2014. godini iznosi 88%, što je najveća vrednost u analiziranom periodu;
  • broj medicinskih sestara po zauzetoj postelji, kao indirektan pokazatelj kvaliteta, ima lagano rastući trend;
  • procenat pacijenata koji se prate po definisanom procesu zdravstvene nege je takođe u porastu, svaki četvrti bolnički pacijent praćen je na ovaj način;
  • broj sestrinskih otpusnih pisama patronažnoj službi se povećava iz godine u godinu, što govori o unapređenju kvaliteta sestrinske nege.

 

Svaki treći pacijent lečen je na odeljenju intenzivne nege, a zastupljenost pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege u toku iste epizode bolničkog lečenja povećan je za 1,1%, s tim što povećanje vrednosti ovog pokazatelja verovatno ukazuje na bolje evidentiranje i izveštavanje.

Godišnje se u bolnicama u Beogradu hospitalizuje oko 280.000 pacijenata, sa tendencijom laganog porasta. Najveći broj pacijenata, oko 60% od ukupnog broja, leči se u Kliničkom centru Srbije i četiri kliničko-bolnička centra.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351