Градски завод за јавно здравље Београд наставља и проширује сарадњу са сектором образовања

pas rad sa učenicimaПаралелно са почетком летњег распуста, завршен је процес акредитације програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину. Градски завод за јавно здравље Београд је у овом циклусу акредитације конкурисао са чак три програма и сва три су одобрена.

ДЕТАЉНИЈЕ

Едукативни програм "Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе ПАС" је још једном акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), чиме се наставља континуитет његове успешне реализације који је дужи од једне деценије. Овај програм је до сада успешно имплементиран у око 120 београдских, али и у десетинама основних школа широм Србије, чиме је његовим едукативним садржајима обухваћено преко десет хиљада основаца. У протеклим годинама, реализовано је око 50 семинара, уз обухват преко хиљаду просветних радника и сарадника из основних школа, од чега око 650 њих из београдских школа.

Осим овог програма који је постао препознатљиви симбол континуиране успешне сарадње са сектором образовања, Градски завод за јавно здравље Београд је прошао процес акредитације и за два нова програма - "Психоактивне супстанце и млади - борба емоција и знања", који је намењен наставницима и сарадницима средњих школа и њиховим ученицима, као и програм "Школа здравих навика", чија су циљна група учитељи и ученици нижих разреда основних школа. Сви наведени програми се налазе на листи одобрених програма у области "Здравствено васпитање". На овај начин, Градски завод за јавно здравље Београд направио је још један важан корак ка проширивању и интензивирању међусекторске сарадње, као једном од носећих стубова промоције здравља и здравственог васпитања.

Званични Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за наредне три школске године је у припреми и биће објављен најкасније у августу 2022. До тада, листу одобрених програма од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и Педагошког завода Војводине можете погледати на следећем линку:

https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2022/06/lista-odobrenih-programa-2022.pdf

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351