Опште препоруке за коришћење клима уређаjа у затвореном простору у периоду високих дневних температура ваздуха

климатизација 2022У складу са актуелном метеоролошком ситуацијом током летњег периода, а везано за временске услове са високим дневним температурама (30 - 40°C), за постизање оптималних микроклиматских услова у затвореном простору уобичајена је употреба уређаја и система за вентилацију и климатизацију.

Сем уобичајених техничких упутстава за коришћење уређаја потребно је и познавање и поштовање одређених здравстевних препорука, како не би дошло до угрожавања здравља корисника.

Ризици неадекватног коришћења клима уређаја крећу се од баналних, као што су прехладе, краткотрајне главобоље и сл, до озбиљних последица услед подхлађивања одређених делова или читавог тела (неуралгије – болови дуж нервних завршетака, парезе или парализе мишића и нерава, реуматске тегобе - укоченост, мигренозне главобоље, пад имунитета, топлотни шок при наглом изласку у спољну средину и др.).

Неопходно је нагласити да ефекти коришћења расхладних уређаја и система који функционишу на принципу рециркулације ваздуха (без уноса свежег ваздуха) доводе до бржег ширења проузроковача респираторних заразних болести у просторији, када у просторији борави више особа, од којих нека има испољене или прикривене знаке оболења, односно излучује проузроковаче у спољну средину. У периоду трајања епидемије вируса SARS-CoV-2 наведено може имати значајне епидемиолошке последице.

Опште здравствене препоруке коришћења уређаја и система за хлађење ваздуха подразумевају следеће:

-    Расхладне уређаје укључивати када је температура спољашњег ваздуха већа од 30°С. Када су спољашње температуре ниже, не укључивати расхладне уређаје јер се могу обезбедити повољни микроклиматски услови природним проветравањем затвореног простора;

-    Оптимална температура ваздуха затвореног простора током летњег периода треба да је за 5-10°C нижа у односу на спољну температуру ваздуха, односно лети да се креће у распону 24 - 28°C;

-    Уколико се ради о централним системима за вештачку вентилацију и климатизацију омогућити подешавање са максимумом удела свежег ваздуха;

-    За вентилацију и климатизацију затвореног простора препоручује се примена система са ХЕПА филтерима, који се морају редовно одржавати, чистити и мењати, у складу са произвођачком спецификацијом;

-    Подесити обим вентилације и климатизације на ниже вредности протока ваздуха;

-    На унутрашњим отворима подесити положај жалузина за усмеравање ваздуха тако да присутне особе нису у струји ваздушног тока;

-    Повремено напуштати просторију односно померити се из зоне кретања расхлађеног ваздуха;

-    Повећати проток и степен хлађења ваздуха у периодима када корисници нису у просторијама;

-    Редовно и често комплетно проветравање просторија отварањем прозора, у периодима дана када је спољна температура нижа;

-    Појачати мере чишћења и дезинфекције извода, филтера, решетки и свих делова система који су техничким процедурама предвиђени.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351