Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији морбила на територији Београда - 28.11.2017.

вакцинацијаУ оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 28.11.2017. године, регистровано 45 оболелих особа.

Код 34 оболела, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“. Једанаест оболелих особа су епидемиолошки повезане са лабораторијски потврђеним особама из контакта.

Дистрибуција оболевања по недељама:

43. недеља (октобар) – један оболели;

44. недеља (новембар) – 5 оболелих;

45. недеља – 4 оболелa;

46. недеља – 20 оболелих особа;

47. недеља – 14 оболелих особа.

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 23 оболеле особе и то:

 • 14 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 5 оболелих (боравак у здравственој установи);
 • 2 оболела (изложеност на радном месту);
 • 2 оболела (кућни контакти)

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 2 оболела детета;
 • 1 – 4 године – 13 оболеле деце;
 • 5 – 9 година – 8 оболеле деце;
 • 10 – 14 година – 3 оболела детета;
 • 15 – 19 година – једно оболело дете;
 • 20 – 29 година – 6 оболелих особа;
 • 30 – 39 година – 7 оболелих особа;
 • 40+ година – 5 оболелих особа.

Вакцинални статус је непознат код 17 оболелих особа, 24 оболеле деце је невакцинисано ММР вакцином, док су 4 оболела детета примила једну дозу ММР вакцине.

Од 45 оболелих, 28 је са територије ГО Земун, 7 –ГО Нови Београд, по 2 оболеле особе су са територија – ГО Чукарица, Гроцка и Раковица, док је по једна оболела особа је са територија ГО Звездара, Вождовац, Палилула и Обреновац.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда,
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у пооштрен надзор над морбилима.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351