Informacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji morbila na teritoriji Beograda - 28.11.2017.

вакцинација

U okviru kontinuiranog sprovođenja pooštrenog epidemiološkog nadzora nad morbilima, uvedenog 09.11.2017. godine, na teritoriji Beograda je u epidemiji morbila zaključno sa 28.11.2017. godine, registrovano 45 obolelih osoba.

Kod 34 obolela, dijagnoza bolesti je potvrđena virusološkim i serološkim analizama obavljenim u Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“. Jedanaest obolelih osoba su epidemiološki povezane sa laboratorijski potvrđenim osobama iz kontakta.

Distribucija obolevanja po nedeljama:

43. nedelja (oktobar) – jedan oboleli;

44. nedelja (novembar) – 5 obolelih;

45. nedelja – 4 obolela;

46. nedelja – 20 obolelih osoba;

47. nedelja – 14 obolelih osoba.

Lanac transmisije i povezanost utvrđena je kod 23 obolele osobe i to:

 • 14 obolelih (prisustvo organizovanom okupljanju);
 • 5 obolelih (boravak u zdravstvenoj ustanovi);
 • 2 obolela (izloženost na radnom mestu);
 • 2 obolela (kućni kontakti)

Uzrasna distribucijado

 • 12 meseci – 2 obolela deteta;
 • 1 – 4 godine – 13 obolele dece;
 • 5 – 9 godina – 8 obolele dece;
 • 10 – 14 godina – 3 obolela deteta;
 • 15 – 19 godina – jedno obolelo dete;
 • 20 – 29 godina – 6 obolelih osoba;
 • 30 – 39 godina – 7 obolelih osoba;
 • 40+ godina – 5 obolelih osoba.

Vakcinalni status je nepoznat kod 17 obolelih osoba, 24 obolele dece je nevakcinisano MMR vakcinom, dok su 4 obolela deteta primila jednu dozu MMR vakcine.

Od 45 obolelih, 28 je sa teritorije GO Zemun, 7 –GO Novi Beograd, po 2 obolele osobe su sa teritorija – GO Čukarica, Grocka i Rakovica, dok je po jedna obolela osoba je sa teritorija GO Zvezdara, Voždovac, Palilula i Obrenovac.

Nakon prvog potvrđenog slučaja morbila (07.11.2017. godine), a u skladu sa Planom aktivnosti za eliminaciju morbila u R. Srbiji, u okviru uvedenog pooštrenog nadzora nad morbilima sprovode se sledeće aktivnosti:

 • dnevno nulto izveštavanje iz nadzornih jedinica sa teritorije Beograda,
 • formirana je linijska lista slučajeva, sa svim prijavljenim sumnjama na oboljenje kao i potvrđenim slučajevima morbila, koja se dostavlja Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“,
 • vrši se prijavljivanje, epidemiološko ispitivanje i laboratorijska analiza svakog slučaja sumnje na morbile,
 • obavljena je hitna i vanredna revizija vakcinalnih kartoteka domova zdravlja na teritoriji Beograda,
 • kontinuirano se obavlja imunizacija nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece, uzrasta od 12 meseci do 14 godina MMR vakcinom na teritoriji Beograda, sa posebnim osvrtom na što veći obuhvat romske populacije, o čemu nas domovi zdravlja redovno informišu,
 • vrši se zdravstveni i epidemiološki nadzor nad kontaktima u kolektivu i porodici obolelih i zdravstvenim ustanovama u kojima je obavljen pregled i hospitalizacija obolelih,
 • informacije o svim preduzetim aktivnostima redovno se prosleđuju Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“ i svim zdravstvenim ustanovama koje su uključene u pooštren nadzor nad morbilima.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351