Značaj upotrebe antiseptika u toku pandemije COVID-19

dezinfekcija rukuSvet se tokom nekoliko prethodnih meseci suočava sa najvećim globalnim zdravstvenim izazovom još od vremena velike pandemije gripa nakon Prvog svetskog rata.

Na početku pandemije je veliki problem predstavljao nedostatak saznanja o biološkim karakteristikama virusa, mehanizmima prenošenja, načinu na koji se razvija bolest, kao i veoma širok spektar različitih simptoma i težine kliničke slike.

SZO je na početku pandemije dala osnovne smernice za borbu protiv COVID-19. U nedostatku vakcine, akcenat je stavljen na epidemiološke mere: socijalnu distancu, nadzor nad osobama koje su bile u kontaktu sa inficiranim osobama , nošenje maski i druge zaštitne opreme, pojačanu ličnu higijenu, kao i higijenu i sanitaciju sredine u kojoj se boravi. U toku proteklih nekoliko meseci svi smo bili u prilici da naučimo i primenjujemo osnovne neophodne mere za sprečavanje prenošenja COVID-19 infekcije, sa manjim ili većim uspehom.

Primena dezinfekcionih sredstava je od samog početka imala ogroman značaj u kontroli pandemije. Dezinficijensi su hemijska sredstva koja imaju zadatak da neutrališu određene mikroorganizme u spoljnoj sredini, na predmetima i površini tela. Bez ulaženja u dublju analizu načina delovanja, osnovne karakteristike koje su neophodne da bi se neko sredstvo koristilo kao dezinficijens je da je efikasno, da ne oštećuje predmete, da se lako primenjuje, da je što bezbednije, te da je jeftino i dostupno.

Korona virusi, u koje spada i COVID-19, su osetljivi na veliki broj različitih dezinficijenasa. Za dezinfekciju ruku najbolje je koristiti etil-alkohol (etanol) koncentracije 70 %. Etanol ne ostavlja tragove nakon upotrebe i nije agresivan prema koži. Primena hidrantnih krema može ublažiti problem isušivanja kože kod česte dezinfekcije. Osim etanola, mogu se koristiti i drugi preparati namenjeni za dezinfekciju kože poput asepsola i dezdermana. Za dezinfekciju predmeta i prostorija mogu se koristiti različita sredstva na bazi aktivnog hlora, aktivnog kiseonika, deterdženata itd, koja se mogu nabaviti na tržištu.

Dakle, zašto, kako i koliko često koristiti dezinficijense?

Dezinficijensi se koriste jer su efikasna sredstva za uništavanje mikroorganizama.

Koriste se na način kako je predvideo proizvođač.

Traba ih primenjivati onoliko često koliko je potrebno. U prevozu, na radnom mestu i javnim prostorima često, kod kuće samo po potrebi.

VAŽNO JE ZNATI DA DEZINFEKCIJA NIJE ZAMENA ZA DRUGE MERE. SAMO UDRUŽENA SA NJIMA MOŽE DATI DOBRE REZULTATE U BORBI KOJA ĆE JOŠ DUGO TRAJATI.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351