Oktobar: Mesec pravilne ishrane - 16. Oktobar: Svetski dan hrane 2015

svetski dan hrane 2015

„Pravilna ishrana – od njive do tanjira”
Formiranje pravilnih navika u ishrani je važno od najranijeg uzrasta, posebno kada je reč o redovnosti obroka tokom dana, raznovrsnosti i količinama namirnica koje se koriste u ishrani, načinu njihove proizvodnje, transporta, čuvanja i pripreme. Savremen način života doneo je i promenu u načinu ishrane koji karakterišu neredovni obroci, veći unos tzv. brze hrane, manji unos povrća i voća.

Cilj aktivnosti kampanje “Oktobar – mesec pravilne ishrane“ je informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani najšire populacije, a posebno dece i mladih. U skladu sa tim, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd tradicionalno organizuje manifestaciju povodom obeležavanja ovog datuma iz Kalendara zdravlja, u saradnji sa predškolskim ustanovama Beograda. Ovogodišnja manifestacija održaće se 16. oktobra 2015. godine u vrtiću „Zvončica“, Predškolska ustanova „Perka Vićentijević“ iz Obrenovca.

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine Svetski dan hrane, na dan svog osnivanja - 16. oktobar. Ovogodišnji slogan je: "Socijalna zaštita i poljoprivreda - prekidanje ciklusa ruralnog siromaštva". U fokusu međunarodnog obeležavanja je uloga socijalne zaštite u iskorenjivanju gladi i siromaštva, sa ciljem da se pruži pomoć i podrška vladama zemalja i partnerima za uvođenje i integrisanje programa socijalne zaštite u nacionalne strategije i politike razvoja. Programi socijalne zaštite doprinose povećanju prihoda, poboljšanju statusa i povećanju kapaciteta siromašnih i ostalih ranjivih populacionih grupa, kao i unapređenju dostupnosti zdravstvene zaštite. Tokom poslednjih godina, oko 150 miliona ljudi u svetu prevazišlo je ekstremno siromaštvo zahvaljujući uspešnim socijalnim programima.

Svetski dan hrane 2015
U Srbiji se Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine, a tokom oktobra se sprovodi kampanja „Mesec pravilne ishrane“, u okviru koje se u saradnji sa predškolskim ustanovama, školama, lokalnom zajednicom, stručnim udruženjima organizuju predavanja, tribine, izložbe na temu pravilna ishrana. Jedna od najznačajnijih aktivnosti je nagradni konkurs za najbolji likovni i literarni rad za decu predškolskih ustanova i učenike osnovih škola na temu „Pravilna ishrana – od njive do tanjira”.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351